Wouter Hoeffnagel - 11 oktober 2023

Adviesraad: Mkb en hogescholen profiteren te weinig van onderzoeks- en innovatiegeld EU

Het Nederlandse mkb en hogescholen profiteren nog te weinig van Europese programma's voor onderzoek en innovatie. Dit blijkt uit een rapport van de AWTI, de adviesraad voor technologie en innovatie.

Adviesraad: Mkb en hogescholen profiteren te weinig van onderzoeks- en innovatiegeld EU image

AWTI onderzoekt in het rapport hoe Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven de afgelopen jaren gebruik hebben kunnen maken van de programma's die de EU heeft opgezet voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Aanleiding hiervoor is een advies dat de AWTI in maart dit jaar aan de regering leverde in reactie op de vraag ‘Hoe zorgen we dat het Europese en het Nederlandse WTI-beleid elkaar beter vinden en versterken?’.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse bedrijven en instellingen deel namen aan een achtste van de projectaanvragen in de periode 2014-2020. Dit komt in de praktijk neer op 12,6% van het totaal. Tegelijkertijd slaagden zij erin om aan meer dan 17% van de gehonoreerde projectaanvragen deel te nemen.

645 succesvolle deelnames per 100.000 inwoners

Per 100.000 inwoners waren er in Nederland 645 succesvolle deelnames. Nederland scoort hiermee aanzienlijk beter dan grote Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Italië, die respectievelijk 25, 26 en 29 succesvolle deelnemers per 100.000 inwoners tellen. West-Nederland neemt hierbij een flink deel van de succesvolle deelnames voor rekening; het percentage ligt in dit deel van het land op 61%.

In totaal is 5,37 miljard euro aan financiering vanuit Europese programma's toegekend aan Nederland. Hiermee behaalt ons land een retourpercentage van 7,9%. Nederland staat hiermee op de zesde positie in de rangschikking van landen die de meeste financiering ontvingen uit het Horizon 2020-programma. Het percentage ligt fors hoger dan de bijdrage van 4,1% die Nederland levert aan het EU-budget. Per inwoners haalde Nederland 309 euro op, ten opzichte van 120 euro per inwoner voor de EU als geheel. West-Nederland scoort hierbij binnen Nederland het hoogste met 403 euro per inwoner.

Meer dan driekwart van de projectaanvragen van Nederlandse deelnemers valt onder de pijlers ‘Excellent Science’ en ‘Societal Challenges’. AWTI stelt dat vooral de Nederlandse specifieke focus op de pijler ‘Societal Challenges’ in het oog springt. Binnen deze pijler liggen de slaagkansen aanzienlijk hoger. Nederland zet in vergelijking met Horizon 2020 als geheel relatief minder in op Industrial Leadership. Wel liggen de slaagkansen van Nederlandse voorstellen op dit vlak ruim boven het EU-gemiddelde liggen

Veel deelnemers zijn bedrijven en onderwijsinstellingen

80% van de Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 zijn bedrijven en onderwijsinstellingen, zoals universiteiten en hogescholen. Onderzoeksinstellingen maken slechts 10% uit van de Nederlandse deelnemers. AWTI meldt dat de Nederlandse verdeling over de types actoren in Horizon 2020 in lijn is met het onderzoekslandschap in Nederland, waar universiteiten een prominente rol spelen. Onderwijsinstellingen slepen 51% van het door Nederlandse actoren binnengehaalde Horizon 2020-budget in de wacht.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024