Witold Kepinski - 23 oktober 2023

Boek: succesvol initiatieven starten met meerdere partijen

Veel samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen verlopen moeizaam omdat van tevoren niet goed is onderzocht wat de initiatiefnemers willen bereiken en welke gemeenschappelijke aanpak daarvoor nodig is. In deze beginfase, de inceptiefase genoemd, moeten de betrokken partijen het eens worden of zij samen een probleem of kans kunnen omzetten in gedeelde ideeën over een product of dienst. Over dit veelvoorkomende nogal ‘schimmige voorspel’ van initiatieven met meerdere partijen is nog weinig bekend. Wel weten we dat meer dan 50 procent van de initiatieven sneuvelt. (Bron: A.P. de Man & G. Duysters ( 2011). Journal on Chain and Network Science.)

Boek: succesvol initiatieven starten met meerdere partijen image

De beginfase van een MPI (Multi-party initiative) laat zich het best omschrijven als ‘een tevoorschijn komend werksysteem van mensen die, vanwege hun plaats bij andere groepen, instituten of categorieën, samen komen om te werken aan een grotendeels zelf geconstrueerd taak- of probleemdomein’. Er gaat dus een nieuw ‘werksysteem’ ontstaan, een project, een alliantie of een andere variant, bestaand uit mensen die op verschillende plaatsen een competentie hebben ontwikkeld en toepassen. Dat werksysteem, het Multi-partnerinitiatief, is er op dat moment nog niet; het moet dus voorbereid worden. Een voorbeeld van zo’n werksysteem is een nieuwe werkgroep voor de aanpak van hoog schoolverzuim. Hiervoor zijn deelnemers uit de jeugdgezondheidszorg, een onderzoeksinstituut, schoolleiders nodig.

En dat is maar een voorbeeld van een MPI. MPI’s komen in alle sectoren voor. Maar wat zijn de cruciale activiteiten om het initiatief levensvatbaar te maken? Aan welke thema’s moeten partijen voorrang geven bij de aanvang van een Multi-partnerinitiatief? Hoe zorg je ervoor dat partijen voortdurend hetzelfde vertrekpunt houden? Welke risico’s kunnen al of niet worden genomen? Dit boek is een praktische handleiding voor het opzetten van een succesvol samenwerkingsverband.

Info over de auteur:
Jaap Walter laat zien hoe een initiatief met meerdere partijen een succesvolle start maakt. Hij heeft jarenlang als proces- en projectleider en opleider in de industrie, gezondheidszorg en lokale overheid gewerkt. In 2022 promoveerde hij aan de TU Eindhoven bij prof. M. Weggeman en dr. M. Cloodt op het voorspel voor een succesvolle samenwerking.

Info over de uitgever:
Mediawerf is een onafhankelijke en multimediale B2B vakuitgeverij op het terrein van management, organisatie en toezicht.

Info over deze uitgave:
Het Voorspel - ISBN 9789083360706 - prijs € 32,50 incl. btw - Hardcover, 220 p.
Beschikbaar in alle fysieke en onlineboekhandels.