Wouter Hoeffnagel - 22 november 2023

Nederlandse werknemers willen AI en codering als verplichte lesstof

Driekwart (75%) van de Nederlandse werknemers stelt dat AI verplichte lesstof zou moeten zijn, op school dan wel op werk. 70% wil dat codering verplichte lesstof wordt. 72% stelt dat het hebben van dergelijke digitale vaardigheden carrièrevoordelen oplevert.

Nederlandse werknemers willen AI en codering als verplichte lesstof image

Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow naar de Future of Work in de EMEA-regio, waarvoor ook 750 Nederlanders zijn ondervraagd. Er bestaat een kloof tussen de vaardigheden en kennis die op de moderne werkplek gevraagd worden en wat er op school geleerd wordt, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna een derde (32%) van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hun opleiding hen niet (voldoende) heeft voorbereid op de dagelijkse realiteit van het werk. Hierbij is overigens een duidelijke generatiekloof te zien: 54% van de 55-plussers vindt niet dat zij onvoldoende zijn voorbereid, terwijl dit percentage beduidend lager ligt onder werknemers jonger dan 55 jaar.

Beter onderwijs in digitale vaardigheden

Er blijkt een grote behoefte te bestaan onder Nederlandse werknemers aan beter onderwijs in digitale vaardigheden. In de groep respondenten (75%) die vindt dat scholing verplicht zou moeten worden voor AI-vaardigheden, geeft een ruime meerderheid (86%) aan dat scholen hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Terwijl een veel kleinere groep (14%) meent dat werkgevers hier verantwoording voor dragen.

Tegelijkertijd is er nu al actie nodig, 61% van de werknemers verwacht dat werkgevers verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Een derde van de respondenten geeft aan het lastig te vinden om te bepalen waar ze moeten beginnen als het om de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden gaat. Ook hier lijkt een rol weggelegd te zijn voor de werkgever.

Daarnaast blijkt dat 53% van de Nederlanders zich comfortabeler zouden voelen in hun carrière als ze aanvullende training zouden krijgen in digitale skills. Want dat digitale vaardigheden onmisbaar zijn in het hedendaagse werk, dat blijkt duidelijk uit het onderzoek. Zo geeft 72% van de Nederlandse werknemers aan dat digitale skills voordelen opleveren voor hun carrière. En de helft is zelfs al bezig met het actief volgen van aanvullende trainingen, of is van plan dit te doen.

AI-tools worden al gebruikt

Sebastian Fitzjohn, Vice President & General Manager EMEA North bij ServiceNow: “De toekomst van werk is nu en het is belangrijk dat werknemers zo goed mogelijk voorbereid en betrokken zijn gedurende deze ontwikkeling. We zien dat heel veel Nederlandse werknemers al AI-tools gebruiken bij hun werkzaamheden, of dit van plan zijn. En dan gaat het om hele uiteenlopende werkzaamheden, van het transcriberen van aantekeningen tot het bedenken van creatieve ideeën. Het is essentieel dat werknemers de ondersteuning krijgen om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, zodat iedereen in de organisatie kan meedoen, ervan kan profiteren en deel kan uitmaken van de toekomst. Toegang tot training en bijscholing in AI-vaardigheden zijn daarom onontbeerlijk.”

Het onderzoek is door ServiceNow uitgevoerd in samenwerking met Opinium in oktober 2023 onder 5.500 werknemers in negen landen in de EMEA-regio: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, Zweden, en de Verenigde Arabische Emiraten.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024