Witold Kepinski - 27 november 2023

ICT-Mantel ministerie van Justitie & Veiligheid, COA en RIVM is gegund

Voor de nieuwe ICT-mantel rond inhuur van personeel voor het ministerie van Justitie & Veiligheid, COA en RIVM zijn vijf partijen geselecteerd. De vijf opdrachtnemers uit de raamovereenkomst zijn Ordina, Atos/Eviden, Caesar Accounts, Capgemini en de combinatie ilionx en CGI.

ICT-Mantel ministerie van Justitie & Veiligheid, COA en RIVM is gegund image

Per 15 november kunnen deze overheidsinstanties gebruikmaken van deze ICT-mantel die is gegund aan in totaal vijf partijen. De raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar, dat Europees is aanbesteed en een waarde heeft van maximaal €150 miljoen, maakt het voor deze overheidspartijen mogelijk om hun projecten gerichter en sneller over te dragen aan hun IT-partners. 

Agile teams

De combinatie ilionx en CGI scoorde zeer goed op de inzet van Agile teams. De manier waarop ilionx en CGI kennis op het vlak van Agile werken toepassen en Agile werken ondersteunen en evalueren, werd hoog gewaardeerd door het Uitvoeringscentrum EZK, de gespecialiseerde afdeling voor aanbestedingen bij de overheid. Ook de snelheid en productiviteit van de teams van ilionx en CGI krijgen een hoge waardering van de beoordelingscommissie.

Maatwerkapplicaties

De opdrachten kennen een contractuele verplichting tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat. Het gaat hierbij om maatwerkapplicaties. De werkzaamheden aan maatwerkapplicaties bestaan grofweg uit ‘beheer en onderhoud’ en ‘ontwikkeling en bouwen’. Beheer en onderhoud beperkt zich in hoofdzaak tot technisch applicatiebeheer. Ontwikkeling en bouwen omvat een breed scala aan werkzaamheden, zoals programmeren, parametriseren, installeren en uitrollen, inclusief alle daarbij behorende voorbereidende ICT-werkzaamheden. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwbouw maar ook om het doorontwikkelen van bestaande maatwerkapplicaties. Overige werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld het leveren van advies en het uitvoeren van impactanalyses en audits. 

Jos Kuijlenburg, Vestigingsdirecteur Zwolle bij ilionx: “We zijn er trots op dat de combinatie ilionx-CGI weer succesvol is. Vorig jaar werd de aanbesteding voor resultaat verplichte opdrachten bij verschillende ministeries, zoals VWS en Defensie, maar ook bij de SVB, aan onze combinatie gegund. We voelen ons thuis bij zowel de centrale als decentrale overheid en kijken ernaar uit om relevante en toekomstbestendige applicaties voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid, COA en RIVM te ontwikkelen en te onderhouden. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking de mogelijkheid om onze kennis en ervaring op het vlak van impactanalyses, architectuurstudies en technisch advies in te zetten.” 

Wilco Riemersma, sector lead Overheid bij CGI: “Wij leveren al decennia diensten aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid, COA en RIVM. Het gunnen van deze raamovereenkomst biedt ons de mogelijkheid om samen met ilionx resultaatverantwoordelijkheid te nemen voor projecten en diensten naast het leveren van capaciteit. Het versterkt ons vertrouwen dat we door de overheid als een echte IT-partner op het gebied van digitalisering worden gezien. Vanwege onze diepgaande kennis van zowel de overheid als digitalisering zijn werkzaamheden aan bestaande en nieuwe maatwerkapplicaties ons op het lijf geschreven. We kijken uit naar een succesvolle verdieping van onze samenwerking met zowel het Ministerie van J&V, COA en RIVM als ilionx.”