Witold Kepinski - 02 januari 2024

NWO-subsidie voor onderzoek naar inzet virtual reality bij visuele revalidatie thuis

NWO heeft een subsidie van 2,7 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsverband tussen het UMCG, Koninklijke Visio en diverse andere zorgverleners en academische instellingen. Het doel is om zorg te ontwikkelen voor mensen met visuele klachten na een beroerte. Wat deze zorg bijzonder maakt, is dat deze met behulp van Virtual Reality (VR) thuis kan worden verleend.

NWO-subsidie voor onderzoek naar inzet virtual reality bij visuele revalidatie thuis image

Ongeveer de helft van de mensen die een beroerte hebben gehad, ervaart halfzijdige blindheid, ook bekend als hemianopsie. Deze vorm van blindheid ontstaat doordat een deel van de hersenen beschadigd is dat verantwoordelijk is voor visuele waarneming. Beide ogen zijn dan blind aan de linker- of rechterkant. Halfzijdige blindheid kan aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen in diverse activiteiten, zoals verkeersdeelname, lezen, werk, winkelen en tv kijken. Naast psychologische en emotionele gevolgen, heeft het ook invloed op de algehele gezondheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Visio biedt al geruime tijd revalidatie voor mensen met deze vorm van slechtziendheid en speelt nu een belangrijke rol bij het ontwikkelen van VR-zorg in de thuissituatie.

In het samenwerkingsverband VR4eVR (uitgesproken als VR forever) wordt expertise op het gebied van onder andere VR-technologie, hersenonderzoek, visuele revalidatie en serious gaming gebundeld. De virtual reality thuistraining stelt mensen in staat in hun eigen omgeving, op een eigen tempo te revalideren. Het is de bedoeling dat ieder jaar ongeveer 1000 mensen op deze manier meer grip krijgen op hun eigen herstel en revalidatieproces. Hierdoor wordt ook de druk op de zorg verlicht en barrières voor revalidatie weggenomen.

Een ander belangrijk doel van het onderzoek is dat familie, collega’s en professionals rond de persoon met halfzijdige blindheid meer betrokken zijn bij de revalidatie en inzicht krijgen in hun visuele beperking. Dit moet bijdragen aan meer bewustwording en begrip, waardoor sociale en beroepsmatige participatie vanzelfsprekender blijft.

Koninklijke Visio levert een grote bijdrage aan dit onderzoek met het inzetten van haar kennis en expertise op het gebied van revalideren. Het ontwikkelen van een VR-gebaseerde kijktraining voor thuis ligt volledig in lijn met de visie en strategie van Visio om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden: zelfstandig en thuis als het kan, op locatie en specialistisch als het nodig is. Tijdens dit zes jaar durende onderzoeks- en innovatieproject dienen meerdere Visio-locaties als proeftuin waarin de nieuwe zorg wordt ontwikkeld, onderzocht en toegepast in het zorgaanbod.

Het VR4eVR consortium wordt aangevoerd door Prof. Frans W. Cornelissen, hoogleraar Visuele Neurowetenschappen aan de faculteit Medische Wetenschappen van het UMCG. Andere partners binnen het consortium zijn onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, het Donders institute in Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht , Hanze University en Koninklijke Visio. Naast de subsidie vanuit NWO krijgt het project VR4eVR financiële steun vanuit Visio Foundation.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024