Witold Kepinski - 15 januari 2024

Unie van Waterschappen sluit raamovereenkomst met HeadFirst

Met ingang van 1 januari 2024 gaat HeadFirst een belangrijke rol spelen in de werving en selectie van interim professionals voor de Unie van Waterschappen. Daarnaast neemt de intermediair ook de volledige contractafhandeling over. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid tot twee jaarlijkse verlengingen.

Unie van Waterschappen sluit raamovereenkomst met HeadFirst image

De Unie van Waterschappen (Unie) is de vereniging van de Nederlandse waterschappen en vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van 21 waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van rioolwater.

De behoefte van de Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen benadrukt de noodzaak van een strategische partner die vraag en aanbod op het gebied van externe inhuur effectief samenbrengt. Director Intermediair Services Koen van Rijn zegt hierover: “Met onze rijke ervaring, waaronder de samenwerking met branchegenoten, zijn we ervan overtuigd dat we de belangen van de Unie kunnen behartigen. We analyseren de behoeften van de Unie met betrekking tot tijdelijke plaatsingen zowel kwantitatief en kwalitatief. Ons team bespreekt wekelijks de invulling van lopende aanvragen en anticipeert op toekomstige behoeften op middellange termijn op basis van forecasts.”

Inzetten met impact
Daarnaast zal HeadFirst de Unie in het bijdragen ondersteunen bij het streven naar gelijke kansen en het bevorderen van divers en inclusief opdrachtgeverschap. “Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om als één van de grootste HR-tech dienstverleners in Nederland een duurzame, transparante en inclusieve omgeving te creëren voor de Unie, leveranciers, zelfstandigen en medewerkers. Met onze Corporate Social Responsibility strategie, gebaseerd op de Sustainable Development Goals, focussen wij ons op het realiseren van positieve impact op de gebieden van mens, milieu en maatschappij”, licht van Rijn toe.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V2