Wouter Hoeffnagel - 31 januari 2024

Nederlandse IT-managers hebben lagere productiviteitsverwachtingen van AI

Twee derde (66%) van de Nederlandse IT-managers vindt dat hun organisatie onvoldoende is uitgerust voor het integreren van datasystemen en volledig benutten van het volledige potentieel van AI. Daarbij hebben zij überhaupt lagere verwachtingen van AI als het gaat om de productiviteit van de organisatie. Slechts 58% van de Nederlandse IT-leidinggevenden verwacht dat AI de productiviteit van hun organisaties verhoogt in de komende drie jaar. Wereldwijd ligt dat percentage fors hoger op 85%. Tegelijkertijd hebben IT-teams het drukker dan ooit. Afgelopen jaar steeg het aantal verzoeken dat ze te verwerken kregen in Nederland met 44%.

Nederlandse IT-managers hebben lagere productiviteitsverwachtingen van AI image

Dit blijkt uit onderzoek van Salesforce. Voor dit onderzoek zijn 1050 CIO’s en IT-beslissers van over de hele wereld (waarvan 100 uit Nederland) gevraagd naar hun ervaringen en uitdagingen op het gebied van integratie, automatisering en API’s om succesvolle AI strategieën te implementeren. De resultaten zijn samengevat in het jaarlijkse MuleSoft Connectivity Benchmark Report.

Digitale transformatie leidt tot problemen

Alle (100%) Nederlandse IT-organisaties melden dat ze in ieder geval enige mate van problemen ervaren bij hun digitale transformatie. 75% geeft aan moeite te hebben met datasilo’s, terwijl 72% worstelt met systemen die te afhankelijk zijn van elkaar.

Job Schoonbeek, Regional Vice President MuleSoft bij Salesforce zegt hierover: "Hoewel Nederlandse IT-managers nog vrij sceptisch zijn over AI in vergelijking met de rest van Europa en de VS, ziet de meerderheid ook hier wel de toegevoegde waarde. We zien ook dat Nederlandse managers de uitdagingen die er zijn op het gebied van datakwaliteit en -integratie absoluut niet onderschatten en tegelijkertijd strategieën ontwikkelen ter voorbereiding op AI. In Nederland willen we de afhankelijkheid van systemen en data insights goed op orde hebben. Als we daar klaar voor zijn, dan kunnen we de transitie maken.”

Datasilo's doorbreken

In Nederland zijn, net als in de rest van de wereld, datasilo’s een groot obstakel voor vooruitgang. Driekwart (75%) van de ondervraagden zegt hier enige, dan wel veel problemen mee te ervaren. Om AI succesvol in te zetten in de gehele organisatie, zijn voor Nederlandse bedrijven de volgende zaken en uitdagingen belangrijk:

 • Organisaties staan voor de uitdaging om data te koppelen aan AI-toepassingen 72% van de IT-leiders vindt dat hun huidige infrastructuur te sterk onderling afhankelijk is, waarbij twee op de drie aangeeft dat hun organisatie niet voldoende is uitgerust om hun datasystemen samen te voegen en zo gebruik te maken van AI.
 • Inzicht in data wordt niet goed gebruikt.
 • 73% van de organisaties in Nederland geeft aan moeite te hebben met het integreren van data-inzichten in gebruikerservaringen.
 • Digitale klantervaringen zijn nog niet volledig ontwikkeld.
 • Slechts 15% van de organisaties meldt dat ze een volledig verbonden customer experience over alle kanalen bieden. Dat is een stuk minder dan de wereldwijde respondentengroep (26%) aangeeft.

Automatisering is cruciaal

IT-teams zijn vaak verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoer van automatisering, maar blijven voorzichtig om anderen aan de knoppen te zetten. Slechts 10% van de IT-leiders in Nederland heeft een goede strategie om niet-technische gebruikers te helpen bij het integreren van apps en databronnen via API's. Tegelijkertijd kampen IT-teams met een tekort aan bepaalde vaardigheden. Het overbruggen van deze kloof door middel van strategische samenwerking en bijscholing is essentieel voor organisaties om automatisering optimaal te benutten voor zowel innovatie als efficiëntie.

 • IT-teams staan enorm onder druk.
 • IT-teams hebben moeite met efficiënte integratie. Alle ondervraagden ondervinden uitdagingen met betrekking tot digitale transformatie. Een gebrek aan de juiste skills en zorgen over compliance staan bovenaan de lijst van IT-uitdagingen. Ook datasilo’s worden hier weer genoemd als uitdaging.
 • AI kan helpen de performance te verbeteren.
 • 58% van de Nederlandse IT-leidinggevenden verwacht dat AI productiviteit van developers verhoogt.
 • IT’ers maken gebruik van Robotic Process Automation (RPA) om de werkdruk te verlichten.
 • IT-teams gebruiken in toenemende mate automatisering om aan de hoge eisen te voldoen, waarbij nu één op de drie teams de voorkeur geeft aan RPA, een stijging van 13% in 2021 naar 31% in 2023.

API als strategisch middel voor groei

API's zorgen voor groei doordat ze verschillende applicaties en systemen met elkaar verbinden. Zo maken ze de toegang tot en het gebruik van data eenvoudiger. In feite komt in Nederland 41% van alle inkomsten voort uit API's en aan API gerelateerde oplossingen. Organisaties die geen strategisch gebruik maken van API's lopen mogelijk inkomsten mis.

 • API's kunnen aanzienlijke omzet opleveren.
 • Voor 36% van de Nederlandse respondenten hebben API's bijgedragen aan een verhoogde omzet, en voor 30% hebben ze operationele kosten verlaagd.
 • API's stimuleren operationele efficiëntie en verbeteren productiviteit.
 • API's verbeteren de wendbaarheid en bevorderen zelfstandigheid (51%) en verhogen productiviteit (34%).
 • Kwaliteit van integraties zijn afhankelijk van de API’s van een bedrijf
 • API's helpen bij het succesvol opbouwen van integraties, volgens meer dan de helft (52%) van de respondenten.

Meer informatie is te vinden in het onderzoeksrapport, dat hier beschikbaar is.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024