Witold Kepinski - 04 februari 2024

Wijkteams Arnhem gunt aanbesteding ICT-omgeving aan Interstellar

IT-dienstverlener Interstellar is gekozen als partner voor de aanbesteding ‘migratie, realisatie, inbeheername en doorontwikkeling van de ICT-omgeving’ van Wijkteams Arnhem. Wijkteams Arnhem is een stichting die namens gemeente Arnhem steun en advies biedt bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. De 250 medewerkers zetten zich op scholen en andere plekken waar inwoners bij elkaar komen dagelijks in voor iedereen die het zelf even niet redt.

Wijkteams Arnhem gunt aanbesteding ICT-omgeving aan Interstellar image

De Wijkteams geven voor de gemeente Arnhem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook zijn de Wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet. De afspraken die de coaches met inwoners hebben, vinden voornamelijk bij de inwoners thuis plaats. Hiervoor zijn mobiele werkplekken nodig die op elke locatie online zijn. Daarnaast heeft elk wijkteam een werkruimte in de wijk waar de coaches beschikbaar zijn en tot slot is er nog een gezamenlijke locatie. In totaal gaat het om negen locaties.

Dienstverlening
Om de wijkteams met ICT-diensten optimaal te faciliteren bij de ondersteuning van Arnhemmers die het zelf even niet redden, heeft de stichting gekozen voor de dienstverlening van Interstellar. Interstellar levert bij Wijkteams de volgende diensten:

  • Inrichten persona way of working: automatische on- en offboarding waarmee gebruikers(groepen) precies krijgen wat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen en de organisatie op efficiënte wijze om kan gaan met in te zetten middelen
  • Eindgebruikersondersteuning
  • Werkplekbeheer
  • Onboarding op de Interstellar serviceorganisatie
  • Optimalisatie van de bestaande omgeving
  • Netwerkvervanging en -beheer
  • Microsoft 365 beheer

Christiaan Sleurink, directeur-bestuurder bij Stichting Sociale Wijkteams in Arnhem, zegt over de aanstaande samenwerking: “Bij het werken in de zorg- en welzijnssector gaat de primaire aandacht uit naar de inwoner. De daarvoor noodzakelijke ICT-middelen moeten goed werken en het is belangrijk dat onze medewerkers goed ondersteund worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat bij Interstellar in goede handen is.”

Ronald Vehof, verantwoordelijk voor het strategisch contractmanagement bij Interstellar, vult aan: “Het is voor ons een hele eer dat we geselecteerd zijn voor deze aanbesteding en we zijn blij dat we kunnen bijdragen aan de mooie doelstelling die Wijkteams Arnhem heeft; de inwoners van Arnhem, wanneer zij dit nodig hebben, verder helpen op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. We kijken ernaar uit om binnenkort te starten. De overheid is een belangrijke doelgroep voor ons en het is dan ook erg mooi dat we Wijkteams Arnhem kunnen toevoegen aan onze klantengroep.”

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024