Witold Kepinski - 11 februari 2024

NVZ: impact doxing op medewerkers zo veel mogelijk beperken

Hulpverleners met een publieke taak krijgen steeds vaker te maken met doxing. Daarbij worden hun persoonsgegevens online verspreid met als doel te intimideren, bedreigen of chanteren. Doxing komt veel voor en heeft vaak grote impact. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een handelingskader opgesteld dat werkgevers helpt om de impact van doxing op medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Alle leden van de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben dit handelingskader van de NVZ ontvangen.

NVZ: impact doxing op medewerkers zo veel mogelijk beperken image

NVZ meldt: 'Doxing is het verzamelen of delen van andermans persoonsgegevens om die persoon te intimideren. Doxing (‘dropping docs’) komt veel voor en heeft vaak grote impact. Zeker als privégegevens op het internet blijven staan. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld hun werk niet meer normaal doen of voelen zich thuis niet meer veilig.

Ook zorgprofessionals in de branche ziekenhuizen hebben helaas te maken met doxing.

Maatregelen tegen doxing

Vanaf 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Voor doxing staat maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 22.500. De maximale gevangenisstraf kan met een derde verhoogd worden, als de doxing gericht is tegen personen met een specifiek beroep. Zoals politici, rechters, journalisten of hulpverleners.

Door (en naast) de strafbaarstelling van doxing zijn er, per 1 januari 2024, meer mogelijkheden om doxing te bestrijden. Zo kunnen:

  • slachtoffers aangifte doen van doxing;
  • daders makkelijker vervolgd en bestraft worden;
  • politie en het Openbaar Ministerie na een aangifte direct een opsporingsonderzoek starten. Eerder kon dit alleen als er ook andere strafbare feiten waren gepleegd, zoals bedreiging;
  • slachtoffers gerichter hulp krijgen bij het verwijderen van gegevens, bijvoorbeeld via HelpWanted of door een bevel van de officier van justitie;
  • platforms makkelijker beoordelen of persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

Handelingskader Doxing: handvatten voor werkgevers

Daarnaast heeft ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum een generiek handelingskader opgesteld dat werkgevers handvatten biedt voor het omgaan met doxing. Werkgevers kunnen zelf invulling geven aan de aanbevelingen in het handelingskader.

Het Handelingskader Doxing voor werkgevers in het kort:

  • Zorg ervoor dat medewerkers en leidinggevenden weten wat doxing is, en dat zij vaardigheden ontwikkelen om met doxing om te gaan. Het moet duidelijk zijn wie binnen de organisatie waarvoor verantwoordelijk is op het moment dat doxing zich voordoet.
  • Bij (een vermoeden van) doxing is het belangrijk dat er melding van wordt gedaan bij de organisatie. Zorg voor een persoonlijk aanspreekpunt en biedt medewerkers ondersteuning bij de melding en de aangifte van doxing bij de politie. Regel beveiliging en psychosociale ondersteuning als dat nodig is.
  • Blijf steun bieden na afhandeling van het doxing incident en trek lessen uit dat wat er is gebeurd.'

Meer informatie

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024