Witold Kepinski - 12 februari 2024

SeaSEC beveiligt onderzeese infrastructuur in Noordzee

De gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland zijn trots dat Seabed Security Experimentation Center (SeaSEC) heeft gekozen voor Den Haag. In het centrum – gevestigd bij Campus@Sea in de haven van Scheveningen – wordt innovatief onderzoek gedaan naar de beveiliging van de onderzeese infrastructuur zoals datakabels en stroomkabels van windparken.

SeaSEC beveiligt onderzeese infrastructuur in Noordzee image

Jaarlijks vinden er in de Noordzee – de drukste zee ter wereld – zo’n 100 incidenten plaats met de onderzeese infrastructuur. Deze incidenten bedreigen de economische stabiliteit, internationale communicatie en energievoorziening. SeaSEC is een initiatief van een samenwerkingsverband van 6 NAVO-landen en richt zich op de beveiliging van datakabels, pijpleidingen en stroomkabels van windparken. In de komende jaren gaan verschillende innovatie- en pilotprojecten van start in een proeftuin op de Noordzee voor Scheveningen. Een testgebied van 10 bij 10 zeemijl voor de kust van Scheveningen.

De Haagse wethouder Saskia Bruines (Economische ontwikkeling) is blij met de komst van SeaSEC: “Naast vrede en recht zijn we ook steeds meer stad van veiligheid. Er is hier inmiddels een robuust cluster van instellingen en bedrijven op dit vlak gevestigd. Juist in het huidige tijdsgewricht van grote internationale conflicten en verschuivende machtsverhoudingen, voelen wij als stad een grote verantwoordelijkheid. Als thuisstad van alle instellingen en organisaties die hier in vrijheid hun werk moeten kunnen doen en als facilitator van een groeiend veiligheidscluster. We zijn er dan ook trots op dat de eerste SeaSEC hub heeft gekozen voor Den Haag als thuisbasis. Bovendien draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad als dé plek voor innovatieve bedrijven.”

Campus@Sea

Campus@Sea is de thuisbasis van waaruit dit belangrijke onderzoek gaat plaatsvinden. Het is een fieldlab in de haven van Scheveningen, gericht op het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van offshore innovaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drijvende zonnepanelen of zeewierteelt in windparken op zee. Hiermee wordt slim en duurzaam meervoudig gebruik van de Noordzee mogelijk gemaakt.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Een fysiek Fieldlab is niet alleen van groot belang voor het samenbrengen van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden, maar ook om innovatie te stimuleren en een nieuwe economie te ontwikkelen. Campus@Sea is hier een goed voorbeeld van. Zij verbindt verschillende initiatieven en zorgt dat gezamenlijke innovaties een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. De Noordzee speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld onze energietransitie, maar het is ook een druk gebied. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan!”.

Samenwerking

In de SeaSEC hub worden verschillende partijen samengebracht om innovaties vorm te geven. De Koninklijke Marine heeft als een van de initiatiefnemers onderzoeksorganisatie TNO opdracht gegeven dit project in Den Haag uit te voeren. Jeroen de Jonge (TNO): “In SeaSEC komen eigenaren van offshore windparken en olie- & gasplatforms, beleidsmakers, offshore dienstverleners, telecom- & IT-providers, onderzoeksinstituten en industriepartners bij elkaar om scenario’s en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de bescherming van de kritische infrastructuur op zee.”

Meer informatie over SeaSEC is te vinden op www.defensie.nl(Externe link)

Meer informatie over Campus@Sea is te vinden op www.campusatsea.nl(Externe link)

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024