Witold Kepinski - 13 februari 2024

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer later van kracht

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zal niet op 1 juli 2024 in werking treden maar op 1 januari 2025. Dit geeft bestuursorganen meer tijd om de wet te implementeren. L

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer later van kracht image

Op 1 januari 2024 is het onderdeel van de zorgplicht in werking getreden. Eerder was gecommuniceerd dat het overige deel van de wet – elektronisch berichtenverkeer – op 1 juli 2024 in werking zou treden. Dit is gewijzigd naar 1 januari 2025 zodat bestuursorganen meer tijd hebben om de wet te implementeren.

Wat verandert er door de Wmebv?

Het wordt verplicht voor bestuursorganen om formele berichten van burgers en bedrijven altijd elektronisch te kunnen ontvangen. Burgers en bedrijven krijgen hiermee het recht op ‘elektronisch zakendoen’. De overheid moet ook nog steeds de mogelijkheid bieden om per post te communiceren. Overheidsorganen moeten zelf bepalen of ze al voldoende elektronisch bereikbaar zijn waarbij ze uiteraard wel aan de wet moeten voldoen. In de handreiking gemaakt door het ministerie van BZK staat een handige checklist die overheden daarvoor kunnen gebruiken.

Implementatie

Om bestuursorganen te ondersteunen bij de implementatie is een handreiking geschreven. Daarin staan antwoorden op verschillende vragen:

  1. Over welke soorten berichten gaat het?
  2. Welke digitale kanalen kan ik open stellen om aan de wet te voldoen?
  3. Welke betrouwbaarheidsniveaus zijn er voor digitale kanalen?
  4. Met welke kosten moet ik rekening houden?

Meer informatie over de wet en de voortgang vind je in het dossier over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29