Redactie - 16 februari 2024

Derde Brother-fabriek in Filipijnen opent zijn deuren

Printspecialist Brother opent de deuren van zijn derde fabriek in de Filippijnen voor de productie van meerdere productgroepen. Met de nieuwe vestiging wil de onderneming flexibel in kunnen spelen op toekomstige veranderingen in het ondernemingsklimaat.

Derde Brother-fabriek in Filipijnen opent zijn deuren image

De fabriek dient ook als magazijn voor de opslag van onderdelen en producten, zodat productie en verzendingen gedurende een bepaalde periode mogelijk zijn in het geval van risico’s in logistieke operaties (Business continuïteitsplan of BCP).

De fabriek, met een vloeroppervlakte van 87.453 vierkante meter, wekt elektriciteit op uit zonnepanelen op het dak. Een deel van de elektriciteit die de fabriek gebruikt, komt van hernieuwbare energiebronnen. Dat moet bijdragen aan het bereiken van CO2-neutraliteit in alle bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld in de Milieuvisie 2050 van de Brother Group.

In samenwerking met Data News