Wouter Hoeffnagel - 21 februari 2024

Rijksoverheid lanceert RijksAppStore

De Rijksoverheid lanceert de RijksAppStore. Het gaat om een rijksbreed platform dat alle apps van de Rijksoverheid van en voor rijksmedewerkers omvat.

Rijksoverheid lanceert RijksAppStore image

De appwinkel is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het vervangt de huidige app-portalen van Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en Shared Service Center (SSC-ICT).

Zowel publieke als unlisted apps

De RijksAppStore bevat publieke apps die iedereen kan zien en downloaden. Denk daarbij aan de Berichtenbox, Communities Rijksoverheid en DigiD. Daarnaast zijn op platform zogeheten unlisted apps te vinden. Deze apps kan je alleen downloaden met behulp van een downloadlink. De apps in de RijksAppStore zijn te installeren op zowel managed als unmanaged devices.

De appwinkel van de Rijksoverheid is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van BZK, DICTU, SSC-ICT en de Belastingdienst. Het team Web & App Services van DICTU is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de RijksAppStore. De appwinkel is hier te vinden.