Witold Kepinski - 29 februari 2024

SVB programma Modernisering Algemene Administraties moet gerichter en duurzamer

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het programma Modernisering Algemene Administraties (mAA) van de SVB Sociale Verzekeringsbank onderzocht. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het nog lang gaat duren voordat de ingezette verbetering het beoogde resultaat gaat opleveren. De redenen daarvoor zijn dat het programma mAA is nog niet slagvaardig is, de uitwerking van de doelstellingen mAA is niet concreet en de oorzaken voor het ontstaan van achterstallig onderhoud worden niet weggenomen.

SVB programma Modernisering Algemene Administraties moet gerichter en duurzamer image

Het systeem AA ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, waaronder de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). 5,7 miljoen burgers krijgen een uitkering via dit systeem. Met mAA wil de SVB ervoor zorgen dat het systeem nog zeker tien jaar meekan.

Het Adviescollege adviseert de modernisering gerichter en duurzamer aan te pakken:

1. Beperk de scope van mAA, zodat er meer focus is op het wegwerken van achterstallig onderhoud.

2. Organiseer de procesverbeteringen buiten mAA. De doelstellingen van mAA omvatten naast het wegwerken van achterstallig onderhoud ook het beter ondersteunen van de uitvoering. Dit laatste kan beter buiten het programma worden georganiseerd in de lijn of in nieuwe projecten.

3. Zorg voor voldoende jaarlijks budget voor het AA-systeem om nieuw achterstallig onderhoud te voorkomen.

Lees het hele advies hier.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024