Witold Kepinski - 11 maart 2024

EU Lidstaten akkoord met richtlijn platformwerk bij e-commerce giganten

Kwetsbare platformwerkers (die oa werken bij Amazon en andere e-commerce giganten, red.) worden beter beschermd en schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Ook komen er afspraken over het gebruik van algoritmes in de platformeconomie. Tegelijkertijd krijgen platformbedrijven duidelijkere regels en een gelijker speelveld waardoor ze verder kunnen innoveren.

EU Lidstaten akkoord met richtlijn platformwerk bij e-commerce giganten image

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hier samen met haar Europese collega’s een akkoord over bereikt. Nederland heeft zich sterk ingezet voor deze Europese richtlijn. Minister Van Gennip: "Blij met dit akkoord en deze historische mijlpaal. We beschermen kwetsbare werkenden terwijl we tegelijkertijd zorgen voor een gelijker speelveld, waardoor bedrijven kunnen blijven innoveren. Hiermee is Europa een voorloper en geeft een standaard aan de wereld hoe je met modern werk kunt omgaan.’’

Platformbedrijven hebben zich snel ontwikkeld, en er is ook veel vraag naar hun diensten. Tegelijkertijd worden platformwerkers nog te vaak onterecht als zelfstandigen aangemerkt. Door de vandaag gemaakte afspraken kunnen platformwerkers straks door middel van een effectief rechtsvermoeden sneller aantonen dat ze een werknemer zijn als dat de praktijk is. Ook is het aan het platformbedrijven om dit te weerleggen. Dit zorgt voor gelijke uitgangspunten in Europa en daarmee voor een gelijker speelveld voor bedrijven.

De regels voor algoritmisch management zorgen voor meer transparantie. Ook kan iemand niet meer via een app worden ontslagen. Bij belangrijke beslissingen zoals ontslag of een vermindering van werk moet een beslissing van een mens komen.

Nadat het akkoord formeel is bekrachtigd door het Europees Parlement, hebben lidstaten twee jaar om de richtlijn te implementeren.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024