Wouter Hoeffnagel - 22 maart 2024

Gartner: Driekwart van CFO's wil beloningen werknemers meer verhogen dan inflatie

De beloning van werknemers is een van de belangrijkste gebieden waarop CFO's komend jaar hun budget willen vergroten. Bijna driekwart van de CFO's wil de gemiddelde bedrijfsbrede werknemersbeloningen dit jaar sneller verhogen dan de inflatie. Loonsverhogingen vormen hierbij een belangrijk middel voor het behouden van talent.

Gartner: Driekwart van CFO's wil beloningen werknemers meer verhogen dan inflatie image

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner onder 296 CFO's en senior financiële leiders, met als doel meer inzicht te krijgen in veranderingen in budgetten en uitgaven in 2024. Alexander Bant, hoofd onderzoek bij de Gartner Finance practice: “Zelfs met een strakker economisch beleid en druk van raden van bestuur en investeerders op de winstgevendheid en de productiviteit van werknemers, overtreffen CFO’s de inflatie, die nu bijna is teruggekeerd naar een neutraal percentage onder de 3%.”

Alleen investeringen in technologie krijgen hiermee meer aandacht in 2024 dan de beloning van werknemers. Zo geeft 82% van de CFO's aan dit jaar het budget voor tech te willen vergroten.

Kleine loonsverhogingen

Hoewel er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar kleinere loonsverhogingen vergeleken met 2021-2023 - toen de inflatie bijna 8% bedroeg - is de meerderheid (71%) van de CFO's van plan het gemiddelde loon met minstens 4% te verhogen. Dit is meer dan het huidige inflatiepercentage in de meeste landen. Het aandeel CFO's dat van plan is de gemiddelde beloning van werknemers met 10% of meer te verhogen, daalt jaar-op-jaar met 3 procentpunten (zie figuur 1). De meeste CFO's (58%) plannen een loonstijging van 4% tot 9%, wat Gartner een opmerkelijke daling noemt ten opzichte van de 70% die vorig jaar hetzelfde aangaf.

Figuur 1: Geplande wijzigingen in de gemiddelde werknemersbelonin

Bron: Gartner (maart 2024)

“Het feit dat de meeste CFO’s plannen maken voor loongroei die het inflatieniveau overstijgt, geeft aan hoe krap de arbeidsmarkt momenteel is, en hoe belangrijk het is om toptalent te vinden en te behouden”, aldus Bant.

Loonverwachtingen van financiële medewerkers stijgen

In de financiële functie moeten CFO's eveneens voldoen aan de stijgende loonverwachtingen. Financiële medewerkers die in het vierde kwartaal van 2023 zijn ondervraagd verwachten gemiddeld dat hun basissalaris met 7% groeit.

“Financiële medewerkers zijn 2024 met vertrouwen ingegaan op de arbeidsmarkt, en dit komt tot uiting in hoge beloningsverwachtingen, veel zoekgedrag naar werk en een lagere intentie om in hun huidige functie te blijven”, aldus Bant. “CFO's weten dat ze hun retentie niet voor altijd kunnen betalen en het hoofd kunnen bieden aan de toenemende druk op de kosten en winstgevendheid. Compensatie is de belangrijkste factor die retentie stimuleert, maar er zijn nog andere hefbomen die CFO's moeten gebruiken om personeel vast te houden."

Drijfveren die helpen talent te behouden

Gartner-experts hebben naast beloning vier drijfveren geïdentificeerd die helpen talent te houden, waarin CFO's moeten investeren om het behoud van hun functie te verbeteren. “Evenwicht tussen werk en privéleven, locatie, gezondheidsvoordelen en vakantie zijn allemaal belangrijke factoren die het behoud verbeteren en CFO’s extra mogelijkheden bieden naast het vertrouwen op alleen verhogingen van het basisloon”, aldus Bant.

De balans tussen werk en privéleven en de locatie zijn de tweede en derde belangrijkste drijfveren van financiële medewerkers om hun huidige baan aan te houden. Hoewel meerdere factoren deze factoren beïnvloeden, spelen de werkpatronen van werknemers een belangrijke rol.

Terugkeer naar kantoor kan werkpatronen ontwrichten

Veel organisaties verhogen hun verwachtingen rond de dagen van werknemers op kantoor. Dit heeft zeker het potentieel om werkpatronen te ontwrichten waar financiële medewerkers momenteel grotendeels tevreden mee zijn. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat het implementeren van mandaten op locatie de intentie om te blijven met 8% vermindert voor de gemiddelde kenniswerker, en met 16% voor goed presterende werknemers.

“Het financiële leiderschap zou duidelijk moeten zijn dat het afdwingen van terugkeermandaten met verlooprisico gepaard gaat en moet worden afgewogen tegen de potentiële voordelen”, aldus Bant. “Vooral in de huidige talentenmarkt, waar het vervangen van degenen die ervoor kiezen om te vertrekken niet gemakkelijk of goedkoop zal zijn.”

Meer informatie is beschikbaar voor Gartner-klanten in de rapporten: '2024 Budget Priorities for CFOs' en 'CFO’s Guide to the 2024 Finance Talent Labor Market'

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Nutanix BN start 6 mei - 20 mei