Witold Kepinski - 22 maart 2024

Justis: digitale ontvangstmethode Verklaring Omtrent het Gedrag

Screeningsautoriteit Justis introduceert een nieuwe, digitale ontvangstmethode voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiermee speelt Justis in op de langlopende wens van werkgevers, organisaties en burgers om de VOG digitaal te kunnen ontvangen.

Justis: digitale ontvangstmethode Verklaring Omtrent het Gedrag image

Digitale verzending van de VOG brengt veel voordelen met zich mee, zowel voor medewerkers als voor organisaties. Het digitaal ´bezorgen´ van de VOG levert tijdswinst op en is duurzamer ten opzichte van bezorging per post. Het wordt daarnaast voor medewerkers makkelijker om de VOG te overhandigen: zij krijgen de VOG afgeleverd in de Berichtenbox van MijnOverheid en kunnen deze vervolgens snel naar de VOG-vragende organisatie doorsturen. Daarnaast controleert de organisatie de echtheid eenvoudig online via www.validatie.nl.

Vertrouwde inhoud, nieuwe vorm

De digitale VOG bevat grotendeels dezelfde informatie als de papieren VOG. Alleen het postadres is weggelaten. De verschillen zitten in de vorm: de digitale VOG heeft een andere kleur (roze), en zichtbare echtheidskenmerken zoals het watermerk zijn vervangen door onzichtbare, digitale echtheidskenmerken. De digitale VOG kost net als de papieren VOG via Justis €33,85.

Verschil papieren en digitale VOG

Validatie van de digitale VOG

De VOG-vragende organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de VOG altijd te controleren op juistheid en echtheid. Na ontvangst van de digitale VOG voert de organisatie een tweeledige controle uit. Eerst moet worden vastgesteld of de inhoud van de VOG klopt: controleer het opgegeven screeningsprofiel. Daarna controleert de organisatie of de VOG echt is via de validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst: www.validatie.nl. Deze validatievoorziening is een veilige online tool van de overheid waarmee de betrouwbaarheid van een digitaal document kan worden vastgesteld. Om fraude te voorkomen is het noodzakelijk dat deze tool gebruikt wordt om de authenticiteit van elke ontvangen digitale VOG vast te stellen.

Digitale VOG alleen bij digitale aanvraag

De optie om een digitale VOG te ontvangen biedt Justis alleen aan bij een digitale aanvraag. Vraagt u een VOG aan via de gemeente, dan kunt u de VOG niet digitaal ontvangen. De verzending van de VOG per post blijft bestaan. Het is de medewerker die de keuze maakt tussen een papieren of digitale verzending van de VOG. Hierbij mag een organisatie wel een bepaalde voorkeur kenbaar maken. Digitale verzending is alleen mogelijk als de medewerker de Berichtenbox heeft geactiveerd. Daarnaast moet de medewerker in de Berichtenbox hebben aangevinkt digitale post te willen ontvangen van screeningsautoriteit Justis én een actueel, werkend e-mailadres hebben opgegeven. Dit is een eenmalige stap. Bekijk hier de infographic 'Hoe ontvang ik mijn VOG'.

Planning

De mogelijkheid om de VOG digitaal te ontvangen wordt van maart tot en met mei 2024 in fases uitgerold. Zo weet Justis zeker dat de systemen goed blijven werken. Dit betekent dat niet iedereen direct vanaf de introductie gebruik kan maken van een digitale VOG. Bekijk hier de actuele planning.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024