Wouter Hoeffnagel - 29 maart 2024

Zakelijke IT-gebruikers: 'EU-maatregelen nodig tegen marktverstorend gedrag Broadcom'

CIO Platform Nederland en haar drie Europese zusterverenigingen stellen dat Broadcom zich mogelijk schuldig maakt aan marktverstorend gedrag sinds de overname van VMware. In een gezamenlijke brief gericht aan de Europese Commissie veroordelen de partijen dit gedrag en roepen zij op tot maatregelen.

Zakelijke IT-gebruikers: 'EU-maatregelen nodig tegen marktverstorend gedrag Broadcom' image

De brief is verstuurd door CIO Platform Nederland en zusterverenigingen Beltug, Cigref en VOICE. Leden van deze organisaties kregen de afgelopen maanden te maken met de gevolgen van de overname van VMware door Broadcom. "Gezamenlijk zien en horen we als verenigingen hoe onderhandelingen en het marktgedrag van de grote softwareleverancier zijn verslechterd sinds de overname door Broadcom. Er wordt misbruik gemaakt van de lock-in positie waarin veel zakelijke gebruikers zich bevinden en de fundamentele rol die VMware heeft in veel waardeketens", schrijven de partijen in een begeleidend persbericht.

Prijsverhogingen, niet nagekomen afspraken en verbod op doorverkoop

In de brief beschrijven de partijen de problemen die hun leden ervaren door Broadcom. Het gaat onder meer scherpe prijsverhogingen, het niet nakomen van contractuele afspraken en het verbieden van doorverkoop van licenties. Ook roepen de verenigingen de Europese Commissie op tot maatregelen om de verstoring van de markt tegen te gaan en daarnaast dergelijke schadelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Ook vragen de verenigingen om het perspectief van de Europese Commissie op deze praktijken.  

"We concluderen dat er nog te weinig oog is voor de precaire situatie op de markt die het gevolg is van de bijzonder afhankelijke positie van de zakelijke gebruiker van IT t.o.v. leveranciers van cloudsoftware/-producten. Vanwege de afhankelijkheid en lock-in zijn gebruikers overgeleverd aan de grillige eenzijdige besluitvorming door leveranciers. Dit schaadt het vertrouwen in de markt voor digitale producten en -diensten en beperkt de Europese digitale ontwikkeling en autonomie. Dit vraagt om een effectief Europees antwoord", aldus CIO Platform Nederland, Beltug, Cigref en VOICE.

De brief is hier te vinden.