Witold Kepinski - 29 maart 2024

Zuyderland: datalek in systeem leverancier Thuiszorg en Thuishulp

Door een fout in het systeem van een leverancier van Zuyderland, zijn persoonlijke gegevens van (een deel) van de medewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland Thuishulp, openbaar geworden. Er is een grondig onderzoek ingesteld naar het ontstaan van dit datalek. De oorzaak van het datalek is inmiddels weggenomen.

Zuyderland: datalek in systeem leverancier Thuiszorg en Thuishulp image

Het ziekenhuis meldt: 'Het datalek kon ontstaan doordat de leverancier de gegevens niet op een juiste wijze verwerkte. Tijdens een eigen audit (test) vanuit de leverancier, is het datalek geconstateerd. De gegevens betreffen uitsluitend gegevens van – een deel van – de Zuyderland medewerkers en betreffen in géén geval cliëntgegevens.

Brief en noodzakelijke maatregelen

Zuyderland informeert de betrokkenen op woensdag 27 maart via een brief. (Oud-)medewerkers die geen brief hebben ontvangen, kunnen er vanuit gaan dat hun gegevens geen onderdeel van het datalek zijn. Door de leverancier zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen. 

Zuyderland heeft ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vond het in dat kader noodzakelijk om getroffen personen individueel te informeren. In de brief ontvangen de betrokkenen ook tips en voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen.'

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024