Wouter Hoeffnagel - 06 april 2024

Nieuw centrum moet digitale veiligheid van Zuid-Hollandse maakindustrie versterken

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland is officieel van start gegaan. Het centrum ondersteunt aangesloten organisaties in de industrie bij het waarborgen van hun digitale veiligheid. Deelnemers ontvangen onder meer praktische begeleiding en advies om hun digitale veiligheid op het gebied van zowel IT- als OT te vergroten.

Nieuw centrum moet digitale veiligheid van Zuid-Hollandse maakindustrie versterken image

De lancering vond plaats tijdens ZIE 2024, een event gericht op de technologische industrie in Zuid-Holland. Tijdens het speciaal opgezette feestelijke programma op het hoofdpodium van ZIE 2024 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam namen diverse sprekers het publiek mee in de oorsprong en het doel van het initiatief.

Sterke afhankelijkheid van IT en OT

Door toenemende digitalisering en de opkomst van Industrial Internet of Things (IIoT) krijgen steeds meer ondernemers binnen de maakindustrie te maken met cyberincidenten. Vooral door de sterke afhankelijkheid van zowel IT als OT-systemen, die nodig zijn voor het aansturen en uitlezen van machines. Wanneer deze systemen op grote schaal uitvallen of problemen ondervinden, kunnen de gevolgen voor productiebedrijven en gerelateerde ketenpartners groot zijn.

Daarnaast staat de veiligheid van de keten centraal, want logistieke processen zijn vaak met elkaar verbonden. Lean delivery, Just-In-Time (JIT) zijn slechts enkele voorbeelden. Als deze processen verstoord raken door IT/OT-storingen, heeft dat negatieve gevolgen voor de hele keten. Door deze ingewikkelde ketenafhankelijkheid (toelevering, (half)fabricage en eindproduct, naast alle logistieke processen hieromheen) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel.

'Ketenaanpak nodig'

Pieter Schneider, programmamanager Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland: “Het vergroten van digitale veiligheid vraagt om een ketenaanpak. Met het cyberweerbaarheidscentrum willen we bedrijven samen laten werken aan oplossingen en hen helpen met concrete middelen en advies om zich tegen cybercriminelen te weren."

Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland benadrukt het belang van het centrum voor de Zuid-Hollandse maakindustrie. “Cyberveiligheid begint bij je jezelf, maar samen kom je verder. Dat is wat de aanpak van het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland uniek maakt. Met de uitdagingen op zowel IT als OT-gebied en afhankelijkheden van de leveringsketen, liggen kwetsbaarheden op de loer. Een cyberaanval kan een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, economie en maatschappij. Daarom zet de provincie Zuid-Holland zich samen met Hi Delta, Security Delta (HSD) en vele samenwerkingspartners in voor deze sectorale aanpak. Zo werken we met elkaar aan cyber awareness, het uitwisselen van ervaringen & lessons learned en het bieden van praktische hulp aan bedrijven. Met als doel een sterke en veilige digitale economie.”

Aansluitend werd het cyberweerbaarheidscentrum feestelijk geopend met als startschot een gezamenlijke klap op de rode knop door alle coalitiepartners.

Diverse diensten

Met de officiële opening van het cyberweerbaarheidscentrum is het nu mogelijk om als deelnemer aan te sluiten en gebruik te maken van de verschillende diensten die het centrum biedt. Zo worden deelnemers ondersteund met praktische begeleiding en advies, krijgen zij direct toegang tot cybersecurityexperts, ontvangen ze actuele en relevante (dreigings) informatie, en kunnen zij hun kennis over digitale veiligheid vergroten middels het bijwonen van kennisdeling- en netwerkbijeenkomsten. Daarmee dragen ze zowel bij aan het verhogen de digitale veiligheid van de eigen organisatie als die van de sector.

Martin van Gogh, directeur bij Hi Delta: “Heel mooi om te zien dat we een solide samenwerking hebben met alle betrokken partners. Binnen afzienbare tijd hebben we het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland opgericht. We hadden het nooit zo ver kunnen schoppen zonder elkaar, samen met elkaar sta je sterk. En zo geldt dit ook voor de bedrijven binnen de sector. Alleen door met elkaar samen te werken staan we sterk tegenover cybercriminaliteit.”

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024