Wouter Hoeffnagel - 11 april 2024

Avri maakt afvalscheiding efficiënter met ArcGIS

Met periodieke controles en de inzet van gele en rode kaarten in een app, gebouwd in ArcGIS van softwareleverancier Esri, wil afvalinzamelbedrijf Avri zorgen voor een groter bewustzijn onder de inwoners. Het verkrijgt zo meer inzicht in aandachtsgebieden binnen de regio. Met als doel de afvalscheiding te verbeteren, daardoor beter herbruikbare grondstoffen te verkrijgen en de kosten voor afvalinzameling te verlagen. Avri, actief in acht gemeenten in Midden-Nederland, maakt hiervoor gebruik van een app waarin afvalcoaches van de organisatie op adresniveau kunnen registreren of afval en grondstoffen goed worden gescheiden.

Avri maakt afvalscheiding efficiënter met ArcGIS image

Bert-Jan Oude Nijhuis, adviseur informatievoorziening bij Avri: “De inwoners van ons verzorgingsgebied scheiden grondstoffen bovengemiddeld goed van het restafval in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Toch zien we in bepaalde gebieden en op bepaalde grondstofsoorten significante vervuiling. Er zit dan restafval bij grondstoffen, of grondstoffen gaan in de verkeerde container. Bij het verbeteren daarvan speelt bewustwording een grote rol. Daarvoor zetten we voorlichting in en de controles met gele en rode kaarten.”

Controles van containers ondersteunen

Avri ontwikkelde een app met ArcGIS Survey123 die afvalcoaches ondersteunt bij de controle van containers die aan de straat staan. Wanneer er onjuist gescheiden grondstoffen in de container zitten kunnen de coaches een gele kaart of rode kaart uitdelen, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Dit wordt samen met informatie over het type overtreding en een foto in de app ingevoerd. Bewoners krijgen hierop een kaart aan hun container bevestigd en een afvalwijzer in de brievenbus met informatie over hoe ze hun afval beter kunnen scheiden. Avri krijgt middels een dashboard inzicht in de gebieden waar goed wordt gescheiden en waar er ruimte voor verbetering ligt.

Oude Nijhuis: “Door deze controles meerdere keren achter elkaar uit te voeren krijgen we een goed beeld van aandachtsgebieden. We zien nu al dat we steeds minder kaarten hoeven uit te delen in gebieden waar meerdere controles zijn uitgevoerd, wat erop wijst dat de kennis en het bewustzijn onder bewoners daadwerkelijk zijn gegroeid. In aandachtsgebieden kunnen we daardoor veel gerichter handhavers inzetten. De app draagt zo bij aan het voldoen aan wet-en-regelgeving, het verhogen van het hergebruik van grondstoffen en het omlaag brengen van de kosten voor onze inwoners.”

ArcGIS vaker ingezet

Avri maakte al gebruik van ArcGIS om informatie over het integraal beheer van de openbare ruimte in kaart te brengen, zoals het legen van prullenbakken, het maaien van hoog gras of meldingen van bewoners over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. Het bouwen van de gele en rode kaarten app met Survey123 kostte daarom weinig tijd.

Oude Nijhuis: “De onderliggende technologie is heel flexibel; de uitwerking van de app kostte ons slechts een uur en we kunnen snel inspelen op de feedback van onze afvalcoaches. Daarnaast zijn we nu bezig om de app te integreren op de tablets die aanwezig zijn in de vuilniswagens, zodat onze chauffeurs straks zelfstandig de controles kunnen uitvoeren.”

Marco 't Hoen, accountmanager bij Esri: “De app van Avri is een mooi voorbeeld van de inzichten die geografische informatie kan bieden in combinatie met een toegankelijk Survey123-formulier. Met het beantwoorden van een aantal korte vragen kunnen medewerkers op iedere locatie efficiënt en geïntegreerd in hun werkprocessen een schat aan informatie verzamelen. Dit helpt om het bewustzijn bij inwoners te vergroten en geeft Avri de strategische inzichten die bijdragen aan een beter gebruik van kostbare grondstoffen.”

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei