Witold Kepinski - 11 april 2024

CJIB gunt inhuur ICT professionals aan diverse partijen

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft een aantal partijen geselecteerd voor de inhuur van ICT professionals voor de komende vier jaar. Het gaat om BlueTrail & Quest4, Get There & Sevenstars, Need Staffing IT, Cegeka Nederland, Circle8, Cimsolutions en de combinatie LinkIT & Divetro. De raamovereenkomst gaat in op 1 juni 2024 en heeft een looptijd van vier jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 2.250.000 uren, naar verwachting ca. 220 miljoen euro.

CJIB gunt inhuur ICT professionals aan diverse partijen image

Het CJIB staat voor belangrijke uitdagingen zoals het maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het zal daarbij rekening moeten houden met maatschappelijke, politieke, technische en interne ontwikkelingen. Thema’s die de komende jaren waarschijnlijk een rol zullen gaan spelen zijn Low-code ontwikkeling, security- en privacy uitdagingen en de migratie van legacy systemen. Met de gegunde aanbesteding ondersteunt het consortium het CJIB in het realiseren van haar IT-ambities in de komende jaren. Het contract voorziet voor de komende 4 jaar in een inzet van ruim 2,2 miljoen uren door externe IT-professionals.

Als intermediair gaan de partijen aan de slag om het Centraal Justitieel Incassobureau te voorzien van kwalitatief goede, tijdelijk in te zetten ICT-professionals.

Het CJIB heeft behoefte aan verschillende soorten ICT-expertise, waaronder zeer schaarse profielen. Het team van BlueTrail en Quest4 kijken uit naar een goede samenwerking waarbij zij CJIB ondersteunen door het beschikbaar stellen van en het leveren van gekwalificeerde ICT-Professionals.

De primaire profielen bestaan uit data analyse, test analist, java engineer, cloud engineer en informatieanalist. Het CJIB staat voor belangrijke uitdagingen om het maatschappelijk verantwoord innen en incasseren te waarborgen.

Enkele voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen zijn de ontwikkelmogelijkheden met low-code, toenemende security- en privacy uitdagingen en Cloud ontwikkelingen. Ook de inhuur van deze ICT professionals zijn onderdeel van de raamovereenkomst.

Bart Wille, CEO van BlueTrail samen met Marco Buitenhuis en Remco Blommesteijn, beide directeur eigenaar van Quest4, zijn trots dat de combinatie is uitgekozen als voorkeursleverancier. "Deze prestatie is een erkenning van onze samenwerking. CJIB presenteert uitdagende opdrachten die naadloos passen bij onze expertise in state-of-the-art applicaties en T-shaped ICT-professionals. Als partners zijn we toegewijd aan het ondersteunen van CJIB gedurende de komende vier jaar met duurzame dienstverlening die de bedrijfsvoering optimaliseren en de taken van CJIB verbeteren."

Reactie LINKIT

“We zijn verheugd dat we een wezenlijke bijdrage mogen gaan leveren aan het door ontwikkelen en onderhouden van de systemen die ervoor zorgen dat het CJIB haar belangrijke taken kan uitvoeren”, zegt Eric Holierhoek, CCO bij LINKIT.

Maarten Piepers, managing partner bij Bartosz: “Als consortium hebben we de ambitie om de work-life balans van onze medewerkers optimaal te laten zijn. Door onze groeiende groep collega’s in Noord-Nederland is de gunning van deze aanbesteding dan ook met veel enthousiasme begroet.”

“Wij zijn blij dat we digitale vooruitgang bij CJIB verder mogen helpen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger en veiligere samenleving.”, reageert Marc Mathot van DiVetro op de gunning.


BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei