Wouter Hoeffnagel - 17 april 2024

Gartner: De vijf belangrijkste techtrends voor leiders in publieke sector

Vijf technologietrends bij de overheid helpen leiders in de publieke sector dit jaar met het leveren van betere, snellere en steeds kosteneffectievere diensten van burgers, meldt marktonderzoeker Gartner. Het gaat daarbij om adaptieve beveiliging, digitale identiteitsecosystemen, AI voor beslissingsinformatie, digitale platformflexibiliteit en programmatisch gegevensbeheer.

Gartner: De vijf belangrijkste techtrends voor leiders in publieke sector image

“Escalerende mondiale onrust, voortdurende cyberdreigingen en de adoptie van AI zetten overheden steeds meer onder druk om sneller en creatiever dan ooit tevoren aan de eisen van burgers te voldoen”, zegt Todd Kimbriel, VP Analyst bij Gartner. “CIO’s van de overheid moeten nieuwe manieren vinden om tegemoet te komen aan de vraag van burgers naar moderne, toegankelijke en veerkrachtige diensten, door zich te concentreren op duurzame en schaalbare technologie.”

Gartner adviseert CIO's binnen de overheid de impact van technologietrends op hun organisaties in overweging te nemen en inzichten toe te passen om te pleiten voor investeringen om de zakelijke capaciteiten te verbeteren, leiderschapsprioriteiten te bereiken en een meer toekomstbestendige overheidsorganisatie te creëren (zie figuur 1).

Figuur 1: De belangrijkste techtrends binnen de overheid voor 2024

Bron: Gartner (april 2024)

Adaptieve beveiliging

Gartner voorspelt dat in 2028 het gebruik van multi-agent AI bij het detecteren van bedreigingen en het reageren op incidenten stijgt van 5% naar 70% van de AI-implementaties, om het personeel uit te breiden en niet te vervangen. AI creëert nieuwe aanpassingen en vereisten op het gebied van cyberbeveiliging, wat nieuwe kansen biedt voor CIO's bij de overheid. Een adaptief beveiligingsmodel combineert cyberbeveiligingstools, -technieken en -talent en past deze voortdurend aan het veranderende dreigingslandschap aan.

“CIO’s en leiders van de overheid moeten elke aanhoudende weerstand tegen de adoptie van adaptieve beveiliging overwinnen door de waarde ervan te koppelen aan bredere organisatiedoelstellingen, zoals digitale innovatie en transformatie, nationale veiligheidsdoelstellingen en operationele veerkracht”, aldus Kimbriel.

Digitale identiteitsecosystemen

Digitale identiteit bij de overheid breidt zich uit naar grotere ecosystemen die gebruikersauthenticatie, unieke identificatiegegevens van burgers of organisaties en verificatie van inloggegevens omvatten, zoals op smartphones gebaseerde identiteitsportefeuilles. Gartner voorspelt dat in 2026 minstens 500 miljoen smartphonegebruikers regelmatig hun identiteit verifiëren met behulp van een digitale identiteitsportefeuille die is gebouwd op gedistribueerde grootboektechnologie.

CIO's bij de overheid kunnen volgens Gartner hun digitale identiteitsstrategie versterken door voort te bouwen op gebruiksscenario's en partnerschappen die de traditionele sectorsilo's doorbreken en zo meer waarde toevoegen voor burgers, overheid en bedrijven. Zij hebben de kans om deze opkomende ecosystemen vorm te geven door de rol van de overheid als potentiële federator, facilitator en toezichthouder van digitale identiteit te benadrukken.

AI voor beslissingsinformatie

Gartner voorspelt dat in 2026 meer dan 70% van de overheidsinstanties AI gebruikt om de menselijke administratieve besluitvorming te verbeteren. Machine learning, analytics en generatieve AI zullen de komende twee jaar volwassen worden en gecombineerd worden tot een reeks tools die een verbeterde dienstverlening door de overheid ondersteunen.

“Deze tools moeten onderworpen worden aan zorgvuldig beheer, dus het is belangrijk dat CIO’s van de overheid de adoptie van AI en het governancebeleid in de hele organisatie stimuleren”, aldus Kimbriel. “Ze moeten een strategie ontwikkelen die dit beleid integreert met de nadruk op de gewenste resultaten, en vervolgens een continue zekerheidsaanpak hanteren om ervoor te zorgen dat dit beleid ook na de implementatie wordt gehandhaafd.”

Digitale platformflexibiliteit

Overheidsorganisaties adopteren steeds vaker platformgebaseerde oplossingen, zoals industriële cloud- en low-code applicatieplatforms. Dit stelt hen in staat snel bedrijfscapaciteiten in te zetten en de risico's voor de dienstverlening die voortkomen uit verouderde systemen aan te pakken, en zich gemakkelijk aan te passen en op te schalen naar de behoeften van burgers. Cloud-native mogelijkheden in deze platformoplossingen zorgen voor meer kostenbeheersing en een snellere time-to-value.

Platform-cloudgebaseerde oplossingen bieden nieuwe kansen voor innovatie en transformatie van bedrijfsprocessen bij overheidsorganisaties. Gartner raadt CIO's bij de overheid aan een multicloud-strategie te implementeren om deze kansen te maximaliseren en de complexiteit van incrementele modernisering van meerdere systemen te verminderen.

Programmatisch gegevensbeheer

Regeringsleiders eisen een toenemend gebruik van data voor besluitvorming en planning. Programmatisch databeheer is de systematische en schaalbare aanpak om bedrijfsbreed gebruik van datamiddelen mogelijk te maken, die wordt bevorderd door automatiseringsplatforms en hun vermogen om AI-mogelijkheden te integreren. Volgens Gartner geeft ruim 60% van de overheidsorganisaties tegen 2026 prioriteit aan investeringen in de automatisering van bedrijfsprocessen, tegen 35% in 2022.

“Data blijven de basis van de besluitvorming bij de overheid, en de groeiende proliferatie van AI benadrukt opnieuw de noodzaak voor CIO’s bij de overheid om de kwaliteit en efficiëntie van data op grote schaal te verbeteren door de regels en structuren die daarvoor gelden te verbeteren”, aldus Kimbriel.

Klanten van Gartner kunnen meer lezen in het rapport 'Top Technology Trends in Government for 2024.' Leer meer over de belangrijkste technologietrends die van invloed zijn op organisaties in de publieke sector in het gratis on-demand webinar: 'The Gartner 2024 Top Technology and Business Trends for Government.'

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V2