Wouter Hoeffnagel - 19 april 2024

Utrecht legt gebruik Chinese, Iraanse, Noord-Koreaanse en Russische apps aan banden

Ambtenaren van de gemeente Utrecht mogen op werktelefoons geen apps van Chinese, Iraanse, Noord-Koreaanse of Russische makelij meer gebruiken. Dit betekent dat het gebruik van ondermeer AliExpress, TikTok en WeChat verboden is.

Utrecht legt gebruik Chinese, Iraanse, Noord-Koreaanse en Russische apps aan banden image

Dit blijkt uit een brief die het college van burgemeesters en wethouders (B&W) naar de gemeenteraad stuurt. In de brief staan diverse apps als voorbeeld vermeld. Denk daarbij aan het eerder genoemde AliExpress, TikTok en WeChat, maar ook aan Capcut, Lemon8, VKontakte, UC Browser, Shein, Pinduoduo, Temu, CamScanner, TurboVPN en SHAREit. Naar verwachting wordt de lijst in de toekomst verder uitgebreid.

De gemeente Utrecht wil ook het gebruik van generatieve AI op werktelefoons aan banden leggen. "De raad en fractiemedewerkers zullen in nauw overleg met de griffier instructies ontvangen op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeheer. Daaronder vallen ook het weren van apps en het gebruik van generatieve AI. Deze instructiebijeenkomst vindt zo mogelijk nog voor het aanstaande zomerreces plaats", schrijft het Utrechtse college van B&W in de brief.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei