Redactie - 24 april 2024

Wetgeving VS die afluisteren door inlichtingendiensten regelt verlengd

De Amerikaanse afluisterwet FISA is definitief twee jaar verlengd. Dit geeft Amerikaanse inlichtingendiensten de komende twee jaar opnieuw de bevoegdheid tot het afluisteren van communicatienetwerken. Na het Huis van Afgevaardigden gaat ook de Senaat akkoord.

Wetgeving VS die afluisteren door inlichtingendiensten regelt verlengd image

De zogenaamde FISA-wetgeving, de Foreign Intelligence Surveillance Act, geeft inlichtingendiensten de macht om zonder gerechtelijk bevel binnen- en buitenlandse communicatienetwerken of servers af te luisteren. Ook bedrijven, zoals Amerikaanse cloudaanbieders, en hun data-opslag vallen onder de wet. Na een eerdere goedkeuring in het Huis van Afgevaardigden gaat ook de Amerikaanse Senaat akkoord. President Joe Biden ondertekende de aangepaste wet nu, die voortaan als de Reforming Intelligence and Securing America Act, kortweg RISAA, door het leven gaat.

Niet akkoord met beperkingen

Rond de wettekst werden ook enkele amendementen voorgesteld die de maatregel enigszins zouden verzachten, zoals het moeten aantonen van sterke vermoedens, of het beperken van welke telecommunicatiespelers onder de wet vallen. Die werden niet goedgekeurd.

Dat wil zeggen dat iedere dienstverlener met toegang tot apparatuur die kan gebruikt worden voor het versturen of bewaren van elektronische communicatie, door de wet kan gedwongen worden om die communicatie te overhandigen aan Amerikaanse hulp- of inlichtingendiensten. Dus niet enkel een Amerikaanse operator zoals AT&T moet meewerken, ook bedrijven als Google, Microsoft, Apple, Meta of Amazon vallen hieronder.

'Naamswijziging is ironisch'

Burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation (EFF) wijst er op dat de naamsverandering van FISA naar RISAA best ironisch is omdat ze niets hervormt maar vooral uitbreidt naar meer mensen, met meer bedrijven die aan de afluisterpraktijken moeten meewerken.

EFF wijst er ook op dat hoewel Amerikanen niet specifiek een doelwit mogen zijn om af te luisteren, er steevast enorme hoeveelheden data van Amerikanen alsnog per ongeluk worden verzameld en dat ook die wordt doorzocht. Het wijst er ook op dat er in het recente verleden talloze voorbeelden zijn geweest van misbruik door Amerikaanse inlichtingendiensten of individuele personeelsleden.

In samenwerking met Data News

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei