Witold Kepinski - 25 april 2024

VNG en IPO willen Minister voor Digitalisering

Voor het Notaoverleg Digitalisering vroegen de IPO en VNG de Kamer aandacht voor: het voortzetten van de digitaliseringsagenda, het centraliseren van verantwoordelijkheden binnen de overheid, en het waarborgen van uitvoerbaarheid en coördinatie, met name in het kader van Europese digitale regelgeving.

VNG en IPO willen Minister voor Digitalisering image

Op 22 april sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Huffelen (foto) in het Notaoverleg Digitalisering. Vanuit de provincies en gemeenten vragen wij hen het volgende in overweging mee te nemen voor het debat.

  • Zet de uitvoering van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren nu, en in een nieuwe kabinetsperiode, met kracht voort en blijf medeoverheden daar actief bij betrekken.
  • Beleg de portefeuille digitalisering bij één minister met doorzettingsmacht.
  • Regels over kunstmatige intelligentie uit de Europese AI Act moeten uitvoerbaar zijn.
  • Stel als overheid de norm in digitalisering, ook in Europa.
  • Trek gezamenlijk met medeoverheden op in de voorbereiding van Europese digitale regelgeving, zodat deze uitvoerbaar is en zodat we regie houden op de digitalisering.

Lees de VNG en IPO brief aan de Kamer (pdf, 234kB)

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024