Wouter Hoeffnagel - 30 april 2024

Privacyorganisatie nyob: OpenAI houdt zich niet aan Europese privacywetgeving

Privacyorganisatie nyob (none of your business) dient een klacht in tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De ngo van privacyactivist Max Schrems stelt dat OpenAI de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) schendt.

Privacyorganisatie nyob: OpenAI houdt zich niet aan Europese privacywetgeving image

De klacht is door nyob bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder ingediend samen met een niet nader geïdentificeerd publiek figuur uit Oostenrijk, over wie ChatGPT verkeerde informatie in de vorm van een foutieve geboortedatum communiceerde. Dit publiek figuur zou bij OpenAI een verzoek hebben ingediend om deze foutieve informatie te wijzigen, maar het bedrijf weigert dit.

Nyob wijst op de GDPR, die bepaalt dat Europese gebruikers het recht hebben om een kopie op te vragen van gegevens die overhen verwerkt. OpenAI zou dergelijke informatie in de praktijk echter niet overhandigen aan gebruikers die daarom vragen. Nyob wil daarom dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder een onderzoek opent naar de dataverwerking door OpenAI.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024