Witold Kepinski - 03 mei 2024

Radboudumc en Philips sluiten een 10-jarig partnerschap

Radboudumc en Philips hebben een ziekenhuisbreed 10-jarig partnerschap voor patiëntmonitoring getekend. Alle afdelingen van het Radboudumc krijgen toegang tot het portfolio van Philips patiëntmonitoren. Daarnaast hebben de twee partijen een service-contract getekend voor het ‘state-of-the-art’ houden van de monitoren en het onderliggende IT-platform.

Radboudumc en Philips sluiten een 10-jarig partnerschap image

 Er zijn continu nieuwe softwareontwikkelingen voor de besturingssystemen van de monitoren aan het bed of de centrale post op de afdeling, maar ook nieuwe klinische software en beveiligingsupdates. Het Radboudumc krijgt met deze overeenkomst de laatste updates en software voor patiëntmonitoring.

Het Radboudumc had in de aanbesteding als doelstelling om een betrouwbaar en kwalitatief patiëntbewakingssysteem neer te zetten, waarin data eenvoudig overal beschikbaar is en dat flexibel is naar de toekomst. Verder wil het Radboudumc onnodige alarmen verminderen en data kunnen gebruiken voor optimalisatie van de patiëntbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Het door Philips aangeboden platform biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden en kansen.

Software ondersteunt patiëntmonitoring

Patiënten worden in operatiekamers, Intensive Care (IC) en diverse andere afdelingen bewaakt met bedzijdige patiëntmonitoren. Daarnaast zijn er uitwisselbare monitoren die tijdens patiënttransport gebruikt kunnen worden, zodat geen patiëntgegevens meer verloren gaan.De gegevens gaan vanuit de monitoren naar een IT-platform met verschillende softwareprogramma’s en algortimes. Deze software kan zorgverleners ondersteunen bij de interpretatie van de patiëntgegevens, bijvoorbeeld om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de patiënt en een verslechtering van de patiënt te signaleren ondersteund door de algortimes.

“Patiëntmonitoring is een innovatiefocus van Philips, en we proberen zorgverleners met onze technologie zo goed mogelijk te ondersteunen om beter voor hun patiënten te kunnen zorgen. De hardware, de monitoren, zijn het zichtbare deel van het monitoringssysteem, maar het onzichtbare deel: de software, is waar we een groot verschil kunnen maken voor zorgverleners. Door het samenbrengen van patiëntgegevens en hieruit informatie te distilleren, kunnen deze systemen en software zorgverleners ondersteunen bij het beter zorgen voor patiënten en sneller ingrijpen als dat nodig is. In de toekomst zullen we veel ontwikkelingen zien op dit gebied onder andere door de introductie van kunstmatige intelligentie,” zegt Léon Kempeneers, Managing Director van Philips Benelux.

Gebruiksvriendelijkheid van monitoren

Philips werkt continu aan nieuwe innovaties om de gebruiksvriendelijkheid van monitoren te bevorderen. Een aantal zeer recente voorbeelden* zijn de ontwikkelingen van alarmgeluiden om alarmvermoeidheid tegen te gaan en een omgeving te creëren die het herstel van de patiënt bevordert. Daarnaast introduceerde Philips onlangs de Visual Patient Avatar die patiëntgegevens tijdens een operatie samenbrengt in een ‘virtuele patiënt’ op het scherm van de monitor om zorgverleners te helpen gegevens makkelijker te interpreteren.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024