Witold Kepinski - 14 mei 2024

Maastricht UMC+ en Philips tekenen 4-jarige strategische samenwerking

Het MUMC+ en Philips gaan de komende vier jaar intensief samenwerken aan innovaties op het gebied van beeldgestuurde behandelingen (cardiovasculaire interventies), digitalisering van acute en IC-zorg en ontwikkelingen op het gebied van radiologie voor neurologische en oncologische zorg.

Maastricht UMC+ en Philips tekenen 4-jarige strategische samenwerking image

Het tekenen van het contract is het startschot voor de medici en onderzoekers van het MUMC+ om samen met de experts van Philips invulling te geven aan verschillende innovatietrajecten. Binnen de samenwerking staat het uitwisselen van wederzijdse kennis en ervaring centraal om het zorgproces te verbeteren. “Passende zorg is tegenwoordig het credo om de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, ”zegt Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur bij MUMC+. “Digitalisering, slimmer gebruik van data, innovaties in de spreek-, verpleeg- of operatiekamer moeten het leven van patiënt en zorgprofessional dan ook makkelijker maken. Als universitair medisch centrum zit continue innovatie van nature in ons DNA. De samenwerking met Philips past uitstekend bij onze academische ambities.” 

Innovatie dicht bij de gebruikers

Vorig jaar presenteerde Philips haar nieuwe groeistrategie met een nieuw innovatiemodel waarbij het bedrijf dichterbij klanten gaat innoveren. Dit partnerschap is een voorbeeld van dit nieuwe model waarbij het MUMC+ en Philips gaan samenwerken om technologie te verbeteren en nieuwe toepassingen te realiseren in de zorg. Twee belangrijke onderdelen zijn het verder ontwikkelen van de Philips LumiGuide die het MUMC+ vorig jaar in oktober als eerste gebruikte en telezorg technologie voor de intensive care. “Een groot deel van onze R&D vindt plaats in Nederland vooral op het gebied van image-guided therapy, radiologie maar ook softwareontwikkeling”, zegt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux. “Door samen te werken met partners zoals het MUMC+ kunnen we ervoor zorgen dat we technologie ontwikkelen die zorgverleners ondersteunt en de zorg niet complexer maakt. Wij focussen op mens- en patiëntgerichte technologie, zodat deze een verschil kan maken voor zorgverleners, en helpt om de zorg continu te verbeteren en toegankelijk te houden. Dit kunnen we alleen met partners zoals het MUMC+.” 

MUMC+ gebruikte als eerste de Philips LumiGuide

Een voorbeeld van gezamenlijke innovatie is het gebruik en de ontwikkeling van de FORS technologie voor de Philips LumiGuide. In oktober 2023 was MUMC+ het eerste ziekenhuis ter wereld dat de Philips LumiGuide voor 3D visualisatie van katheters en voerdraden in het lichaam zonder röntgen toepaste tijdens een vasculaire procedure. Binnen dit nieuwe partnerschap wordt gekeken naar de toepassing van deze technologie voor andere cardiovasculaire behandelingen. Eerder werkten Philips, MUMC+ en UMC Utrecht samen aan de ontwikkeling van deze technologie. “In het Hart+Vaat Centrum van het MUMC+ willen we innoveren, zodat we onze patiënten beter kunnen helpen en we zelf ook op een veilige manier kunnen werken”, vertelt professor Geert Willem Schurink. “We hebben afgelopen jaren intensief samengewerkt met Philips aan de ontwikkeling van de FORS-technologie, die de basis vormt voor de LumiGuide. Door middel van deze nieuwe samenwerking met Philips kunnen we deze innovatie verder door ontwikkelen.” 

Toekomstbestendige Intensive Care

De (complexere) zorgvraag op de Intensive Care neemt toe waardoor samenwerking en het delen van kennis tussen ziekenhuizen van groot belang is. Het MUMC+ en Philips werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologie voor een tele-IC. Met deze technologie kunnen artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld vanaf verschillende IC’s in hetzelfde ziekenhuis, regio of het land met elkaar overleggen. Vergelijkbare software maakte het eerder mogelijk om IC’s in Australië en de VS met elkaar te verbinden. Daarnaast ondersteunt de software in de tele-IC oplossing zorgverleners met patiëntscores, trends en algoritmen. Deze software kan helpen bij de besluitvorming over de juiste behandeling van de patiënt, evenals het vaststellen van de gezondheidssituatie van een patiënt op basis van patiëntgegevens. 

Tijdens de ICT&Health World Conference van 14 tot en met 16 mei in Maastricht organiseren MUMC+ en Philips een workshop over het co-creëren van de IC-zorg van de toekomst.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024