Witold Kepinski - 17 mei 2024

Microsoft en LinkedIn delen nieuwste inzichten over AI op de werkvloer in 2024

Een jaar geleden betrad generatieve AI het toneel en veranderde de manier waarop we werken. Het 2024 Work Trend Index rapport van Microsoft en LinkedIn laat zie hoe de integratie van AI in de Nederlandse werksfeer ervoor staat.

Microsoft en LinkedIn delen nieuwste inzichten over AI op de werkvloer in 2024 image

Werknemers geven duidelijk aan AI-tools te willen op het werk en laten zich niet tegenhouden door langzame besluitvorming aan de top, terwijl de vraag naar AI-skills groter is dan ooit.

Adoptie groter bij werknemers dan bij organisaties

Van de Nederlandse kenniswerkers gebruikt al 67% generatieve AI in hun dagelijkse werk. Opmerkelijk is dat 88% dit doet met AI-tools die ze zelf “meenemen” naar hun werk en niet door de organisatie worden aangeboden, de zogenoemde bring your own AI (BYOAI). Omdat managementteams veel druk voelen om snel rendement te halen uit hun AI-investering zijn zij bang om overhaaste keuzes te maken, met als resultaat dat werknemers zelf op zoek gaan naar oplossingen. De meeste managementteams zijn het er wel over eens dat AI essentieel is, bijna driekwart (74%) vindt zelfs dat hun bedrijf AI moet adopteren om concurrerend te blijven. Meer dan twee derde (68%) geeft echter aan zich zorgen te maken dat er geen helder plan of visie is voor de implementatie van AI binnen hun organisaties.

Waarde van AI wordt erkend maar de waarde van het opleiden van eigen personeel niet

Terwijl niet alleen Gen Z maar alle generaties in Nederland BYOAI gebruiken om productiever te zijn en zich meer te richten op het essentiële werk, schieten organisaties vaak tekort in het opleiden van hun personeel. Tegenstrijdig, omdat managers juist zeggen dat AI-skills steeds belangrijker worden. 64% van de Nederlandse managers zegt dat ze iemand niet zouden aannemen als diegene geen AI-skills heeft en 67% zegt zelfs AI-skills belangrijker te vinden dan ervaring.

Marjolein Kleijn, director van LinkedIn Benelux: “Het gebruik van AI in werk is niet langer een vraag maar een gegeven. De uitdaging is om van experimenteren met AI-tools over te gaan naar implementatie. Er zijn verschillende stappen die organisaties kunnen nemen om hun bedrijf klaar te stomen. Analyseer bijvoorbeeld welke functies het meeste baat hebben bij de inzet van AI en start daar met AI-tools en -trainingen. Ook is het zinvol om te benadrukken dat AI een kans is voor teams om zich nog meer te richten op bedrijfskritisch werk. Maak als bedrijfsleider duidelijk dat AI het werk niet zal vervangen, maar zal transformeren. Die transformatie zal nieuwe vaardigheden vereisen. Door vaardigheden voorop te stellen, de mens centraal te stellen, leren te stimuleren en AI strategisch te implementeren, kunnen bedrijven beginnen om van AI-hype naar AI-doorbraken te gaan."

Veelgebruikers geven ons een kijkje in de toekomst van de werkvloer

Het onderzoek laat vier types AI-gebruikers zien** - van sceptici die zelden AI gebruiken tot veelgebruikers die niet meer zonder kunnen, met beginners en ontdekkers daartussenin. Kijkend naar het verschil tussen sceptici en veelgebruikers in Nederland zien we een verschil in werkwijze maar ook in welk type organisatie zij werken. Nederlandse veelgebruikers van AI zijn significant vaker bezig met het delen van hun kennis en ervaringen met collega’s. Zij zijn 31% meer geneigd om regelmatig te vragen welke AI-prompts hun collega's het nuttigst vinden en 53% meer geneigd om te experimenteren met verschillende toepassingen van AI. Zij horen ook vaker van hun leidinggevenden over het belang van generatieve AI, waaronder van hun CEO (91%), afdelingshoofd (26%) en de manager van hun manager (42%). Twee derde van de Nederlandse veelgebruikers (68%) starten hun dag regelmatig met AI en 69% gebruiken AI om zich voor te bereiden op de volgende dag.

Lisanne Brons, Modern Work Lead Microsoft Nederland: “We zijn aangekomen op een cruciaal moment voor AI op het werk. Net zoals we terugkijken op het tijdperk vóór het internet, zullen we ons op een dag afvragen hoe werk ooit zonder AI werd gedaan. Elk aspect van werk gaat veranderen door AI, maar de uitdaging van vandaag is AI succesvol laten landen onder medewerkers. De resultaten van het rapport benadrukken de urgentie van een gestructureerde aanpak en duidelijke leiding bij de adoptie van AI-technologieën. Organisaties die de uitdaging direct aangaan en medewerkers ondersteunen met tools en trainingen zullen vooroplopen, het beste talent aantrekken en eerder de vruchten plukken van hun investering.”

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024