Wouter Hoeffnagel - 16 mei 2024

Datacentersector: Diverse elementen in regeerakkoord bevorderen digitalisering en innovatie

De datacentersector verwelkomt het nieuwe regeerakkoord met optimisme. Het wijst op meerdere positieve elementen die de digitalisering en innovatie in Nederland zullen bevorderen. Zo geeft het regeerakkoord prioriteit aan het versterken van de digitale infrastructuur en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Dutch Data Center Association (DDA), branchevereniging van de datacentersector, noemt de nadruk op innovatie, beschikbaarheid van talent en de versterking van de kenniseconomie essentiële stappen om Nederland in de top 5 van concurrerende landen te houden.

Datacentersector: Diverse elementen in regeerakkoord bevorderen digitalisering en innovatie image

DDA: 'Hoewel details nog ontbreken, biedt dit akkoord mogelijkheden. Het terugdringen van regeldruk en de inzet om bedrijven te ondersteunen bij de energietransitie sluiten goed aan bij onze doelen om duurzame en efficiënte datacenteroplossingen te leveren. De sector is dan ook bereid om constructief samen te werken met de overheid om de energietransitie te bevorderen, en om te zorgen dat de digitale infrastructuur - een belangrijke basis van ons toekomstig verdienvermogen - blijft voldoen aan de hoogste standaarden.

Cruciale schakel binnen Nederlandse samenleving en economie

De digitale infrastructuur is zowel de ruggengraat als het zenuwcentrum van de Nederlandse samenleving en economie. Datacenters zijn binnen deze infrastructuur een cruciale schakel omdat een veilige en betrouwbare opslag van gegevens een essentiële randvoorwaarde is voor het functioneren van bedrijven en organisaties. Ziekenhuizen, transportsystemen, energienetwerken en betalingsverkeer draaien ook allemaal op datacenters.

Blijven versterken van hoogwaardige digitale infrastructuur draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven en hoofdkantoren. Naast directe werkgelegenheid en werk voor leveranciers en dienstverleners (bouw, onderhoud, reiniging, beveiliging) zorgen datacenters hiermee voor indirecte werkgelegenheid. Volgens het ministerie van EZK bedraagt de welvaartsbijdrage van de digitale infrastructuur een kleine 25 miljard euro.

Nationale soevereiniteit en veiligheid

DDA is positief over de plannen voor het versterken van de eigen kennis en digitale weerbaarheid van de overheid, evenals de focus op nationale soevereiniteit en veiligheid. Een goed functionerend systeem dat snelle verbindingen en veilige dataopslag garandeert is niet alleen een economische randvoorwaarde, maar draagt ook bij aan de internationale concurrentiepositie en de strategische autonomie van Nederland. Datacenters op eigen grondgebied geven grip op onze data en maken ons minder afhankelijk van buitenlandse aanbieders, stelt DDA.

De digitale transformatie en de energietransitie gaan hand in hand. De gebundelde opslag van data in professionele datacenters en/of in de cloud kost veel minder stroom dan in het geval van versnipperde lokale opslag binnen organisaties zelf, meldt DDA. Ook andere aspecten van digitalisering besparen energie. Zo wijst DDA erop dat videovergaderingen zuiniger dan het gebruik van een auto en vliegtuig voor het fysiek bijwonen van vergaderingen. Ook kunnen woonwijken verwarmd worden met restwarmte uit datacenters.

Digitale toekomst veiligstellen en versterken

Wij geloven dat door gezamenlijke inspanningen tussen de overheid, bedrijven en andere stakeholders, we de digitale toekomst van Nederland kunnen veiligstellen en verder kunnen versterken. De datacentersector kijkt uit naar de verdere uitwerking van het akkoord en staat klaar om samen te werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de brede welvaart en het concurrentievermogen en toekomstig verdienvermogen van Nederland.'

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024