Witold Kepinski - 16 mei 2024

NLdigital: Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien zo meldt NLdigital. "Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie. Onder meer door de 4e en 5e ronde van het Nationaal groeifonds te schrappen."

NLdigital: Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector image

NLdigital meldt: 'Een opsteker is de aandacht voor kennismigranten. Op basis van de huidige teksten lijkt kennismigratie voor kraptesectoren zoals de digitale sector mogelijk te blijven. Op het gebied van onderwijs zijn nog een hoop onzekerheden. Uit de teksten blijkt dat men door wil met de huidige curriculum herziening, maar ook een verscherpte focus wil op rekenen, lezen en taal. Wat dit dan betekent voor digitale geletterdheid is onduidelijk. Ook op het gebied van Engelstalig onderwijs en buitenlandse studenten is nog niet duidelijk wat ze willen. Men wil beide inperken maar er lijkt ruimte voor maatwerk voor studies waar Engels cruciaal is.

Het thema digitalisering komt terug in de stukken maar vooral in de zin dat het genoemd wordt als toepassing. Het komt niet terug als drijvende kracht achter vele economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is een gemiste kans. Wel wordt er in verschillende domeinen geld vrij gemaakt voor digitalisering. Zo zijn er honderden miljoenen voor digitalisering in de wijkzorg en langdurige zorg en wil men inzetten op robotisering in de landbouwsector.

Impact

Ook wordt duidelijk dat de formerende partijen stevig willen snijden in de Rijksoverheid zelf. Onder meer door een taakstelling op ambtenaren, maar ook door het terugbrengen van de externe inhuur, oplopend tot € 1 miljard. Hoe zich dat vertaalt naar de ICT-projecten van de Rijksoverheid, waar in de regel ook veel externen bij betrokken zijn, is nog onduidelijk. Ook wordt er komende jaren tot € 1 mld. gesneden in subsidies. Dit kan impact hebben op lopende publiek-private samenwerkingen.

Daarnaast lijken de partijen qua wet- en regelgeving expliciet te kiezen voor het volgen van Europees beleid. Op verschillende terreinen wordt expliciet aangegeven dat men geen nationale koppen wil. Een opsteker in het licht van alle nog komende wetgeving uit Europa op het gebied van digitalisering.'

Hoofdpunten volgens Nldigital zijn:

Ambitie voor een sterke concurrentiepositie: Nederland wil tot de top 5 behoren van landen met de beste concurrentiepositie. Een duidelijke ambitie voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat!

Digitalisering onderbelicht: Helaas krijgt digitalisering in het algemeen weinig aandacht. Maar er is goed nieuws! Digitale technologie wordt gezien als dé oplossing om de werkdruk in de zorg en landbouw te verminderen, met een bijbehorende investeringsagenda.

Nationaal Groeifonds deels vervallen: Jammer genoeg vervallen de 4e en 5e ronde van het Nationaal Groeifonds, een grote tegenslag voor lopende aanvragen. Op de al lopende projecten wordt niet bezuinigd, deze blijven gefinancierd.

€ 1 miljard extra voor Invest-NL: Fantastisch nieuws voor innovatieve bedrijven! Er wordt € 1 miljard extra geïnvesteerd in InvestNL om Nederlandse innovaties te stimuleren.

 Erkenning voor studie- en kennismigranten: Het belang van deze migranten voor kraptesectoren wordt erkend, een positieve stap! De kwalificatie-eisen voor de kennismigrantenregeling (30% regeling) worden echter aangescherpt. Wat dit precies betekent, is nog afwachten.

🇪🇺 Geen nationale koppen op Europees beleid: Goed nieuws, want dit betekent dat er geen extra nationale regels bovenop de EU-wetgeving komen voor de digitale sector. Dit biedt duidelijkheid en consistentie.

Lees meer details hier.

Download 'Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB'

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024