Witold Kepinski - 21 mei 2024

Cruciale rol voor imec in EU Chips Act

Het Belgische imec, een onderzoeks- en innovatiecentrum op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën, kondigt op zijn technologieforum ITF World 2024 aan dat het de NanoIC-pilotlijn zal hosten. Deze pilotlijn maakt gebruik van de visie van de EU Chips Act om innovatie te versnellen, economische groei te stimuleren en het Europese halfgeleider-ecosysteem te versterken. De NanoIC-pilotlijn zal een investering van 2,5 miljard euro ontvangen.

Cruciale rol voor imec in EU Chips Act image

imec meldt: 'Met zijn R&D-pilotlijn wil imec een toonaangevend technologieplatform opzetten waar Europese en internationale bedrijven nieuwe technologieën kunnen verkennen voordat ze in grootschalige productie worden geïntroduceerd. 

De NanoIC-pilotlijn richt zich op de ontwikkeling van meer dan 2 nm Systems-on-Chip en zal een diversiteit aan industrieën in Europa ondersteunen, waaronder de automobielsector, de telecommunicatie, de gezondheidszorg en meer, om toekomstbestendige producten te ontwikkelen die gebruikmaken van de nieuwste chipinnovaties. Het zal worden gebouwd als een uitbreiding van de reeds bestaande imec-pilotlijnfaciliteiten, opgebouwd in de afgelopen decennia. De verwachte investering van 2,5 miljard euro zal worden bijeengebracht door een combinatie van publieke en private bijdragen. 

De bijdrage van de EU-financieringsprogramma's (dwz Horizon Europa en Digital Europe) via de Chips Joint Undertaking ( Chips JU ) en Vlaanderen bedraagt ​​een indicatieve totale publieke financiering van €1,4 miljard. De subsidieovereenkomst met de Chips JU loopt momenteel en zal later dit jaar worden ondertekend. De private bijdragen zullen afkomstig zijn van verschillende industriële partners (waaronder ASML) en zullen naar verwachting € 1,1 miljard bedragen. Deze hoeksteeninvestering zal verder worden benut door krachtige bijdragen van de Europese en mondiale industrie om proefprojecten uit te voeren.

De EU Chips Act zet weinig pilotlijnen in om enkele belangrijke uitdagingen aan te pakken waarmee de Europese halfgeleiderindustrie wordt geconfronteerd, zoals het overbruggen van de kloof tussen innovatie en product of het bevorderen van samenwerking, en het ondersteunen van technologische innovatie, economische groei en strategische autonomie. Imec zal de R&D-pilotlijn voor SoC-systemen buiten de 2 nm hosten en deelnemen aan de pilotlijnen op het gebied van FD-SOI met laag vermogen en heterogene systeemintegratie.

In lijn met de Chips Act-visie zullen imec en zijn partners in de NanoIC-pilotlijn CEA-Leti (Frankrijk), Fraunhofer-Gesellschaft (Duitsland), VTT (Finland), CSSNT (Roemenië) en Tyndall Institute samenwerken met Europese en mondiale apparatuur en materiaalleveranciers om een ​​unieke R&D-pilotlijn op te zetten die verder gaat dan 2 nm SoC. Dit zal het Europese ecosysteem van leveranciers in staat stellen zijn concurrentievermogen te vergroten en tegelijkertijd de mondiale chipwaardeketen te stimuleren.

Bovendien zal de NanoIC-pilotlijn een cruciale rol spelen als 'vertaler' tussen baanbrekende halfgeleiderinnovatie en de Europese industrie, waardoor bedrijven de meest geavanceerde chiptechnologieoplossingen voor hun toekomstige toepassingen kunnen verkennen. Met de pilotlijn wil imec deze drempel verlagen door Process Design Kits (PDK's) in een vroeg stadium aan te bieden. Startups, MKB-bedrijven, universiteiten en ontwerp- en systeembedrijven kunnen ontwerppadvindende PDK's gebruiken voor het maken van prototypen van virtuele apparaten, en systeemverkennings-PDK's voor het maken van prototypen van geavanceerde technologiecomponenten bovenop in de handel verkrijgbare gieterijwafels. Gieterijen en IDM's (Integrated Device Manufacturers) kunnen innovaties in processtromen en apparatuur evalueren, waardoor nieuwe functies kunnen worden uitgesloten voordat interne investeringen worden gedaan en als zodanig de snelheid en efficiëntie van de ontwikkeling van industriële processen kunnen worden verbeterd. Dit is vooral van belang voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) in sectoren als de gezondheidszorg en de automobielsector, waar de vraag naar geavanceerde halfgeleideroplossingen snel toeneemt. De NanoIC-pilotlijn zal Europese OEM's ondersteunen om leiderschap te nemen in de komende, op chiplet gebaseerde innovatie. Via productie in kleine volumes biedt imec bedrijven de mogelijkheid om op te schalen van prototype naar productie, wat opnieuw snelle innovatie en commercialisering in de Europese halfgeleiderindustrie mogelijk maakt.

De sleutel tot het succes van de pilotlijn zal de ontwikkeling zijn van een pan-Europees ontwerpplatform, samen met toegang tot een netwerk van competentiecentra die training en ondersteuning bieden om ontwerpvaardigheden te vergroten. De ontwerpinfrastructuur zal een cruciale schakel zijn tussen de technologie- en ontwerpgemeenschappen om de ontwikkeling te versnellen en de time-to-market voor nieuwe producten op basis van geavanceerde technologieën te verkorten.

“De steun van de EU, de Vlaamse overheid en industriële partners zal ons in staat stellen niet alleen onze leidende positie te behouden, maar ook dichter bij de marktvraag te komen. De investering zal ons in staat stellen om de volumes en de leersnelheid te verdubbelen, ons innovatietempo te versnellen, het Europese chip-ecosysteem te versterken en de economische groei in Europa te stimuleren.” zegt Luc Van den hove , President en CEO van imec.'

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024