Witold Kepinski - 24 mei 2024

Onderzoek gebruik van gezichtsherkenningssoftware met AI bij publieke en private organisaties

De motie van Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA, om het het gebruik van gezichtsherkenningssoftware met AI bij publieke en private organisaties in kaart te brengen, is aangenomen.

Onderzoek gebruik van gezichtsherkenningssoftware met AI bij publieke en private organisaties image

Kathmann constateert dat gezichtsherkenningssoftware in toenemende mate wordt gebruikt voor zaken als identiteitscontrole en leeftijdsverificatie bij publieke en private organisaties.

Uit een analyse van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat de inzet van gezichtsherkenning in de meeste gevallen verboden is, maar die alsnog onrechtmatig in gebruik wordt genomen.

Het Rathenau Instituut heeft eerder heeft gepleit voor een algemeen verbod op het verwerken van biometrische gegevens in de publieke ruimte en voor het hanteren van een vergunningsplicht.

De meerderheid in de Tweede Kamer spreekt nu uit dat het gebruiken van gezichtsherkenning zonder duidelijke juridische grondslag onwenselijk is en verzoekt de regering om het gebruik van gezichtsherkenningssoftware bij publieke en private organisaties in kaart te brengen, en toepassingen waarbij het gebruik niet expliciet is toegestaan door wetgeving maar wel gewenst is zo snel als mogelijk van een grondslag te voorzien en anders te doen beëindigen;.

Daar verzoekt de Tweede Kamer de regering bovendien om een vergunningsplicht voor het gebruiken van gezichtsherkenning in de publieke ruimte te onderzoeken en de Kamer voor het kerstreces 2024 over de vorderingen te informeren.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024