Eveline Meijer - 27 mei 2024

Digital Trust Center bereidt bedrijven voor op Cyberbeveiligingswet met NIS2-startpunt

Het Digital Trust Center is een NIS2-startpunt gestart, waar alle informatie over de NIS2 en de aankomende Cyberbeveiligingswet (Cbw) gebundeld is. De Cbw is de nationale wetgeving die voortkomt uit de Europese NIS2-richtlijn. De internetconsulatie voor deze wetgeving is vorige week van start gegaan.

Digital Trust Center bereidt bedrijven voor op Cyberbeveiligingswet met NIS2-startpunt image

De Cbw heeft als doel om de cyberveiligheid te versterken bij bedrijven die in een kritieke sector opereren, waarbij we geen uitval kunnen lijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ICT-diensten, betalingsverkeer, internet of zorg. De aankomende Cbw is in eerste instantie dan ook van toepassing op (middel)grote bedrijven en organisaties die in (zeer) kritieke sectoren opereren. Op micro- en kleine bedrijven is de wet alleen van toepassing wanneer een vakminister hen hiertoe aanwijst op basis van een risicobeoordeling. 

Bedrijven die niet onder deze criteria vallen, kunnen echter alsnog - indirect - gevolgen ondervinden van de Cbw. Cbw-bedrijven moeten er namelijk ook voor zorgen dat hun keten van toeleveranciers veilig is. Heeft een toeleverancier impact op het netwerk- en informatiesysteem van een Cbw-bedrijf, dan kan het Cbw-bedrijf extra beveiligingsmaatregelen eisen.

Wie onder de Cbw valt, moet diverse cybersecuritymaatregelen nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beschermen, wat enkele maanden doorlooptijd heeft. Daarom adviseert het Digital Trust Center om daar nu al mee te beginnen. Alle informatie die al voor handen is omtrent de NIS2 en de Cbw is gebundeld in het nieuwe NIS2-startpunt. Daar staat achtergrondinformatie over de aankomende wet, tools en checklists voor ondernemers. Ook zijn er handvatten voor de tien zorgplichtmaatregelen die in de Europese richtlijn opgenomen zijn.

Consultatie op de Cbw

De Cbw wordt de opvolger van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Met de Cbw wordt het aantal sectoren dat onder de wet valt vergroot. Daarnaast omvat het wetsvoorstel regels omtrent een zorgplicht, een meldplicht en toezicht op naleving.

Op 21 mei ging de internetconsultatie van de Cbw van start. Daarmee kunnen verbetersuggesties aangedragen worden voor het wetsvoorstel. Reageren kan tussen 21 mei en 2 juli 2024, via de website voor internetconsultaties. Na de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel aangepast. Het resultaat en de verwerking van de consultatie wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van de internetconsultatie. 

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024