Witold Kepinski - 31 mei 2024

Royal FloraHolland selecteert Telindus voor beheer IT-netwerk

Telindus en Royal FloraHolland hebben onlangs hun handtekening gezet onder een contract, waarmee strategisch IT-partner Telindus het complete netwerkbeheer overneemt. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking tussen Telindus en de grootste marktplaats voor bloemen en planten wereldwijd verder uitgebreid. Royal FloraHolland is met deze stap verzekerd van continuïteit en toekomstbestendigheid van haar netwerkomgeving, wat cruciaal is voor de bedrijfsprocessen die inmiddels allemaal informatiegedreven zijn.

Royal FloraHolland selecteert Telindus voor beheer IT-netwerk image

Royal FloraHolland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om zich strategisch te ontwikkelen als internationaal leidende sierteeltmarktplaats met Floriday als digitaal handelsplatform in combinatie met logistieke hubs. Digitalisering biedt kansen op het gebied van schaalvergroting, efficiëntie en groei. Dit leidt tot nieuwe manieren van werken, samenwerken, in- en verkopen en contacten tussen kwekers en kopers. Om deze ambitie verder in te vullen, hebben Telindus en Royal FloraHolland de handen ineengeslagen. 

Na een jarenlange samenwerking - meer dan 25 jaar - in de vorm van project- en onderhoudswerkzaamheden, krijgt Telindus nu ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het IT-netwerk. Een netwerk dat cruciaal is voor de dienstverlening van Royal FloraHolland aan haar kwekers, kopers en partners.

Martijn Krull, Manager ICT Generic Infrastructure Platforms bij Royal FloraHolland, geeft aan dat niet alleen medewerkers van het veilingbedrijf afhankelijk zijn van het netwerk. “We verwerken dagelijks meer dan 100.000 transacties waarbij ongeveer 23.000 verschillende soorten bloemen en planten verhandeld worden. We faciliteren dit als coöperatie onder andere voor onze ruim 4.500 kwekers die aanvoeren. Daarbij beschikken we over zo’n 160 equipment rooms en zorgen we voor een WiFi-dekking voor een gebied van een miljoen vierkante meter, wat mogelijk wordt gemaakt door ongeveer 1.400 routers en switches in de LAN/WAN-omgeving. Van een stabiel, performant en beveiligd IT-netwerk profiteren dus niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook onze kwekers, kopers en partners. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, wanneer het aantal transacties toeneemt en de digitale transformatie verder vorm krijgt. We kijken ernaar uit om samen met strategisch partner Telindus dit netwerk van de toekomst verder vorm en inhoud te geven.”

Alle netwerksupport bij één partij

Royal FloraHolland neemt diverse managed services af bij Telindus met een initiële looptijd van 3 jaar. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet van een lead engineer op de vier locaties van het concern. Van glasvezelverbindingen tussen de vestigingen tot lokale access points, het complete beheer komt nu bij één partij te liggen. Royal FloraHolland heeft voor Telindus gekozen omdat zij een strategisch IT-partner wilde die proactief meedenkt en kan adviseren over nieuwe technologieën in de markt. Daarnaast zocht de coöperatie nadrukkelijk een IT-partner met specialistische kennis en ervaring in de Cisco-omgeving, onder andere op Software Defined Access en DNA Center.

Joris Leupen (foto0, CEO van Telindus is trots op en verheugd met de uitgebreide samenwerking met Royal FloraHolland. “We werken al 25 jaar heel goed samen en het is goed om te zien dat de ontwikkeling van Telindus als strategisch IT-partner en managed services leverancier erkend wordt door Royal FloraHolland. Het betreft een omvangrijke en complexe netwerkomgeving, waarvan naast het veilingbedrijf zelf ook vele partners afhankelijk zijn. Continuïteit en hoge prestaties zijn dan ook essentieel. We kijken ernaar uit om samen met Royal FloraHolland, dat op IT-gebied zeer vooruitstrevend is, te werken aan het netwerk van de toekomst.”

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024