Witold Kepinski - 11 juni 2024

BIT geeft advies rond Programma Nieuwbouw BIG

Het CIBG is verantwoordelijk voor het wettelijk en openbaar online register waarin de bevoegdheid van meer dan 380.000 zorgverleners in Nederland is vastgelegd: het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register). Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gedaan naar het programma Nieuwbouw BIG. Dit programma beoogt het huidige informatiesysteem Zorro (dat het BIG-register ondersteunt) te vervangen door een toekomstbestendig systeem genaamd Cobra. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Registerkern, een CIBG-ontwikkelgereedschap dat voor verschillende CIBG-registers de basis moet vormen.

BIT geeft advies rond Programma Nieuwbouw BIG image

Zorro is verworden tot een moeilijk onderhoudbare applicatie met een ernstig vervlochten architectuur. Daarom begrijpen we dat het CIBG Zorro wil vervangen. Toch is de belangrijkste conclusie uit ons onderzoek dat de huidige aanpak en organisatie niet leidt tot een toekomstbestendig nieuw informatiesysteem voor het BIG-register. 

Daarvoor heeft het Adviescollege de volgende redenen:

* Cobra dreigt te herhalen wat er bij Zorro niet goed is gegaan, omdat onvoldoende lering wordt getrokken uit de verminderde technische kwaliteit en onderhoudbaarheid van Zorro.

* Registerkern gaat niet brengen wat het CIBG verwacht, doordat het CIBG onvoldoende doordacht is gestart met de Registerkern en het beheer en onderhoud complexer wordt.

* De kosteninschatting voor Cobra is te laag, omdat efficiencyvoordelen te optimistisch zijn voorgesteld.

Advies

Om een echte verbetering met Cobra tot stand te brengen adviseert het Adviescollege de aanpak en organisatie als volgt te professionaliseren:

1. Voorkom herhaling van de situatie bij Zorro, door de belangrijkste oorzaken aan te pakken.

2. Realiseer een stabiele versie van de Registerkern met de bijbehorende organisatie en processen, om de toepassing ervan meer voorspelbaar en de risico’s betere beheersbaar te maken.

3. Onderbouw budgetten voor de realisatie en voor onderhoud en beheer, door rekening te houden met de inzet van de Registerkern en de standaardisatie van registerprocessen.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024