Wouter Hoeffnagel - 11 juni 2024

Helft van de cybercriminelen is 25 jaar of jonger

2,3 miljoen Nederlanders zijn afgelopen jaar getroffen door een vorm van online criminaliteit. De helft van alle cybercriminelen die voor de rechter moeten verschenen is 25 jaar of jonger. Ook vermengt cybercriminaliteit zich in toenemende mate met traditionele misdaad. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) noemen een brede bestrijding van cybercriminaliteit belangrijker dan ooit.

Helft van de cybercriminelen is 25 jaar of jonger image

De cijfers zijn afkomstig uit het Cybercrimebeeld Nederland 2024 van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het gaat om de eerste editie van het rapport, dat iedere twee jaar moet verschijnen. Uit het rapport blijkt onder meer dat instappen in cybercriminaliteit steeds eenvoudiger was. Waar vroeger cybercriminelen technisch onderlegd moesten zijn, kunnen zij nu diensten, producten en handleidingen online aanschaffen.

Steeds jonger

Ook noemen het OM en de politie het zorgelijk dat meer dan de helft van de cybercriminelen die voor de rechter moet verschijnen 25 jaar of jonger is. Onder meer via videogames kunnen jongeren in aanraking komen met cybercriminaliteit, en zich zo verder in het wereldje mengen.

Cybercriminaliteit beperkt zich steeds vaker niet meer tot het web; er is steeds meer vermenging met traditionele vormen van misdaad. Zo worden in toenemende mate wapens, munitie en explosieven aangetroffen bij verdachten van cybercriminaliteit. Ook komt de politie via geweldsdelicten of illegaal wapenbezit steeds vaker uit bij verdachten van ernstige cyberdelicten.

Impact onderschat

De impact van cybercriminaliteit op slachtoffers wordt nog vaak onderschat. Onderzoek wijst uit dat slachtoffers meer emotionele dan financiële schade ondervinden. Ook krijgen zij vaak te maken met 'victim blaming'.

De politie benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen publieke en private partners. "De bestrijding vraagt om een integrale en systemische aanpak. OM en politie zijn een belangrijk onderdeel en sluitstuk van die brede aanpak, waarbij publieke en private partners ook een cruciale rol spelen in de bestrijding van cybercrime", schrijft de politie in een nieuwsbericht.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024