Witold Kepinski - 16 juni 2024

Libertas Leiden zet koers naar 2035 met slimme sensoren

De zorg staat voor een grote uitdaging. De bevolking vergrijst, er is een toenemend tekort aan zorgpersoneel, zorgbudgetten vlakken af en de behoefte om zorg thuis aan te bieden neemt toe. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst te waarborgen, heeft Libertas Leiden een moedige stap gezet door te investeren in innovatieve sensortechnologie. Het projectteam sensortechnologie heeft het afgelopen jaar nauwgezet samengewerkt aan een oplossing voor de zorgpraktijk voor toekomst.

Libertas Leiden zet koers naar 2035 met slimme sensoren image

Libertas Leiden bestuurder Benjamin Martens: “Er komen er in de regio Leiden-Haaglanden tot 2040 maar liefst 112.000 65-plus-huishoudens bij. Een groot deel van hen zal langer thuis moeten blijven wonen, omdat er simpelweg geen andere opties zijn. Voor ons als zorgorganisatie is het belangrijk dat dat thuis wonen ook goed en veilig kan. Daarom hebben wij deze innovatieve technologie laten ontwikkelen."

Slimme sensoren worden in juni geïnstalleerd

De prototype sensoren in de nieuwe locatie Robijnhof van Libertas, worden in juni vervangen door de LTT Rhythm sensoren. Het afgelopen jaar heeft het projectteam, met medewerkers van Libertas Leiden, Let Things Talk en In2Intel samengewerkt om dit mogelijk te maken.

De nieuwe sensor van Let Things Talk monitort geheel anoniem het gedrag van ouderen in deze woonzorglocatie. Op basis van radartechnologie registreert de sensor de bewegingen van de bewoners. De sensor monitort onder andere vallen, dwalen, in en uit bed en het zit-, lig- en toiletgedrag van de bewoners. In het geval van afwijkend gedrag ontvangt de zorgmedewerker een melding op zijn handset of smartphone. “We kunnen voor iedere bewoner een persoonlijk profiel opstellen en daar, afhankelijk van het type alarm of melding, een urgentie aan koppelen”, stelt Edwin Muller, directeur van Let Things Talk. “Door de uiterst nauwkeurige werking van de sensor minimaliseren we het aantal valse meldingen dat in de zorg rond de 40% schommelt. Hierdoor ontstaat veel meer rust voor de zorgmedewerkers en is Libertas in staat om de zorg nog beter te laten aansluiten op de individuele behoeften van de bewoners. Een win-win situatie dus.” Let Things Talk heeft vier jaar gewerkt aan de LTT Rhythm sensor. Met name het aspect volledig anoniem monitoren kende een hoge prioriteit.

Sensor biedt mogelijkheden om langer thuis te wonen

De sensor heeft recent een uitgebreide test door Vilans - het kennisinstituut voor zorg en ondersteuning – ondergaan. Zij concludeerden dat ’Het gebruik van de LTT Rhythm sensor een stap vooruit is in vergelijking met de huidige state of the art, beschikbaar op de Nederlandse markt’. Muller daarover: “We zijn trots op deze mijlpaal en het geeft ons de bevestiging dat onze Rhythm sensor een significante rol gaat spelen in het duurzaam verbeteren van zorg en ondersteuning aan ouderen. Let Things Talk ziet uitgebreide mogelijkheden voor de LTT Rhythm sensor. Zo biedt de sensor – bijvoorbeeld in geval van beginnende dementie – de mogelijkheid om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het systeem registreert niet alleen, maar maakt het ook mogelijk om lampen, stekkers en thermostaten volledig automatisch aan te sturen.

Artificial Intelligence biedt kansen

Met de data verzameld door de sensor wordt met behulp van AI, ontwikkeld door het bedrijf In2Intel, het bewegingsprofiel van cliënten geanalyseerd. Denk hierbij aan de detectie van afwijkingen en trendanalyses met voorspellende waarden. Hierdoor ontstaat inzicht in het gedrag van cliënt, waardoor men kan anticiperen met Zorg op Maat.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024