Redactie - 18 juni 2024

Rechter: LinkedIn mag niet zomaar tracking cookies plaatsen

De voorzieningenrechter gebiedt LinkedIn Ierland, Microsoft VS, MIOL en Xandr ieder afzonderlijk om het zonder diens toestemming (doen) plaatsen dan wel uitlezen van tracking cookies of andere cookies waarvoor toestemming vereist is op de computer en/of apparaten van een onbekende eiser te staken en gestaakt te houden.

Rechter: LinkedIn mag niet zomaar tracking cookies plaatsen image

Dit staat in te lezen op rechtspraak.nl. De rechtbank bepaalt dat ieder van de onder 6.2 genoemde gedaagden een dwangsom verbeurt van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) per overtreding van dit gebod dan wel – naar keuze van [eiser] – € 1.000,00 voor iedere dag (of een gedeelte daarvan) waarop de betreffende gedaagde in gebreke blijft aan het onder 6.2 genoemde gebod te voldoen en/of daarmee in strijd handelt, tot een maximum van in totaal € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gedaagde, is bereikt,

Proceskosten

De rechtbank veroordeelt LinkedIn Ierland, Microsoft VS, MIOL en Xandr in de proceskosten (inclusief nakosten), tot heden aan de kant van [eiser] begroot op:

– € 543,88 € 543,88 aan explootkosten

– € 543,88 € 320,00 aan griffierecht en

– € 543,88 € 1.661,00 aan salaris advocaat,

– € 543,88 € 178,00 aan nakosten,

€ 2.702,88 totaal

– te vermeerderen met € 92,00 en de kosten van betekening indien dit vonnis moet worden betekend,

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024