Wouter Hoeffnagel - 20 juni 2024

Nederland telt 670.000 ICT-professionals

4,4% van alle Nederlandse bedrijven is actief in de ICT-sector. Ons land telt in totaal zo'n 670.000 ICT'ers. Nog altijd is er een tekort aan ICT-professionals; gemiddeld staan 26.181 vacatures in de sector open.

Nederland telt 670.000 ICT-professionals image

Dit blijkt uit het Jaarbeeld 2023 van de Topsector ICT, dat een beeld geeft van de ontwikkelingen in de ICT-branche in 2023. Zo heeft de Topsector ICT in 2023 ingezet op het MKB via onder meer een geïntensiveerde samenwerking met ROM NL, Techleap en Invest NL, en het NGF Deltaplan. Ook is ingezet op de Human Capital Agenda (HCA) ICT, dat dat krachten in het onderwijs, bedrijfsleven en overheid bundelt voor het aanpakken van het tekort aan ICT-professionals. Een ander focuspunt was internationalisering met:

Digitalisering en informatietechnologieën

Start verkenning Europese netwerken en fondsen inzake de 7 digitalisering en informatietechnologieën (DIT’s) (samen met EZK, TNO en RVO)

  • Start ontwikkeling European Digital Infrastructure Consortia (EDIC’s)
  • Start ontwikkeling European Digital Innovation Hubs (EDIH’s)
  • Ontwikkeling Important Project of Common European Interest (IPCEI CIS)

Ook identificeert de Topsector ICT zeven digitale sleuteltechnologieën:

  • Artificial Intelligence
  • Data Science, Data Analytics en Data Spaces
  • Cybersecuritytechnologieën
  • Software, technologieën en computing
  • Digitale connectiviteitstechnologieën
  • Digital twinning en immersive technologieën
  • Neuromorfische technologieën

Meer informatie is beschikbaar in het Jaarbeeld 2023 van de Topsector ICT.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024