Witold Kepinski - 23 juni 2024

Anthropic introduceert Claude 3.5 Sonnet

Anthropic lanceert Claude 3.5 Sonnet, zijn eerste release in de komende Claude 3.5-modelfamilie. Claude 3.5 Sonnet legt de lat voor de industrie hoger op het gebied van intelligentie en presteert beter dan de modellen en Claude 3 Opus op een breed scala aan evaluaties, met de snelheid en kosten van zijn middenklassemodel, Claude 3 Sonnet.

Anthropic introduceert Claude 3.5 Sonnet image

Claude 3.5 Sonnet is nu gratis beschikbaar op Claude.ai en de Claude iOS-app, terwijl abonnees van het Claude Pro- en Team-abonnement er toegang toe hebben met aanzienlijk hogere tarieflimieten. 

Het is ook beschikbaar via de Anthropic API, Amazon Bedrock en Vertex AI van Google Cloud. Het model kost $3 per miljoen invoertokens en $15 per miljoen uitvoertokens, met een tokencontextvenster van 200K. Lees meer details hier.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024