Wouter Hoeffnagel - 08 juli 2024

Omarming van GenAI in ziekenhuizen stijgt

In 57% van de ziekenhuizen wordt inmiddels gebruik gemaakt van generatieve AI (GenAI). Onder meer voor het schrijven van gespreksverslagen met automatische transcripties, samenvatten van dossiers en genereren van teksten.

Omarming van GenAI in ziekenhuizen stijgt image

Dit blijkt uit de AI Monitor Ziekenhuizen 2024 van M&I/Partners. Nagenoeg alle ziekenhuizen maken inmiddels gebruik van AI. Zo is het percentage ziekenhuizen dat AI nog niet toepast in experimenten of implementaties gedaald tot 7%.

Reduceren van werkdruk is voornaamste drijfveer

Waar andere jaren de kwaliteit van zorg als voornaamste drijfveer voor de inzet van AI werd genoemd, staat het reduceren van werkdruk dit jaar stipt op één als de voornaamste drijfveer. 89% van de ziekenhuizen noemt dit de belangrijkste motivatie.

Meer informatie is beschikbaar in de jaarlijkse AI Monitor Ziekenhuizen, waaraan ditmaal 47 vertegenwoordigers van 43 ziekenhuizen meewerkten.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024