Wouter Hoeffnagel - 09 juli 2024

Rechter: GitHub Copilot schendt rechten van ontwikkelaars niet

GitHub Copilot schendt niet de rechten van ontwikkelaars, aangezien het niet exact dezelfde code genereert als die van ontwikkelaars. Dit oordeelt een Amerikaanse rechter in een class action-rechtszaak aangespannen door de ontwikkelaars. Het zet dan ook een streep door deze aanklacht, evenals een aantal andere claims van de boze ontwikkelaars.

Rechter: GitHub Copilot schendt rechten van ontwikkelaars niet image

De developers stapten in november 2022 naar aanleiding van de lancering van GitHub Copilot naar de rechter. Zij daagden zowel GitHub als moederbedrijf Microsoft voor de rechter. De ontwikkelaars stellen dat GitHub Copilot inbreuk maakt op hun auteursrecht doordat de AI-tool is getraind op opensource-software die op GitHub is gedeeld. De tool zou daarbij geen rekening houden met eventuele licenties, en bijvoorbeeld geen melding maken van de originele ontwikkelaar bij codesnippets die het genereert.

'Code niet exact gekopieerd'

De Amerikaanse rechter gaat hierin echter niet mee en stelt de ontwikkelaars in het ongelijk. De rechter oordeelt dat GitHub Copilot de code van ontwikkelaars niet exact kopieert, en daardoor geen inbreuk maakt op hun rechten. Ook oordeelt het dat GitHub met de tool niet in strijd met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) handelt, waarin onder meer is vastgelegd dat informatie met betrekking tot auteursrechten niet zo maar mag worden verwijderd. Ook met betrekking hiertoe oordeelt de rechter dat de code de GitHub Copilot genereert te veel afwijkt van die van ontwikkelaars om de DMCA te schenden.

Ook twee andere claims met betrekking tot enerzijds oneerlijke verrijking door Microsoft en GitHub en anderzijds eventuele schadevergoedingen zijn door de rechter verworpen. Wel biedt de rechter daarbij de mogelijkheid deze claims aan te passen en opnieuw in te brengen in de zaak. Op dit moment zijn er nog twee claims waarover de rechter zich als onderdeel van de rechtszaak gaat buigen: het schenden van een opensource-licentie en contractbreuk door GitHub en Microsoft. Deze laatste claim is eerder door de rechter verworpen, maar is aangepast en opnieuw ingebracht in de rechtszaak.

Meer informatie is te vinden bij The Register.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024