Witold Kepinski - 10 juli 2024

Rechtbank bevestigt: Temper is geen uitzendbureau

Er is een oordeel door de rechtbank Amsterdam in de procedure van vakbonden FNV en CNV tegen Temper. De rechtbank concludeert na een uitgebreide procedure dat Temper een online platform voor werk is, en geen uitzendbureau zoals de bonden stelden. Er is dus geen sprake van een uitzendovereenkomst met Temper of een arbeidsovereenkomst met opdrachtgevers zoals de vakbonden hebben betoogd. Alle vorderingen die de vakbonden hebben ingediend zijn verworpen. Deze uitspraak volgt op een eerder vonnis (12 oktober 2023) waarin de Rechtbank al geconcludeerd had dat de vakbonden niet langer namens de mensen die via Temper gewerkt hadden op mochten treden.

Rechtbank bevestigt: Temper is geen uitzendbureau image

Temper meldt: 'Het in 2015 opgerichte Temper is het eerste en grootste digitale prikbord voor flexibele bijverdieners in Nederland. Via Temper kun je als zelfstandige werken in verschillende sectoren. CEO van Temper Maarten Zoomers: “Mensen kiezen bewust voor de vrijheid en flexibiliteit die werken via Temper biedt, de mogelijkheid om werk op hun leven aan te passen in plaats van andersom. Anders dan traditionele vormen van ‘flex’, die eigenlijk alleen flexibel zijn voor werkgevers, biedt ons model echte autonomie en flexibiliteit aan werkenden. Wij zijn daarom verheugd met het oordeel van de rechtbank, dat bevestigt dat dit model bestaansrecht heeft.”

Temper ziet dat er een brede behoefte bestaat aan de manier van werken die zij faciliteert. Tempers missie is om deze manier van werken toekomstbestendig te maken door deze nog beter te laten aansluiten op de wensen van werkenden en maatschappij, bijvoorbeeld door te innoveren op het gebied van meer (sociale) zekerheid voor zelfstandig werkenden. Daartoe staat Temper in nauw contact met experts, handhavers en overheidsinstanties. 

Temper pleit in dat kader ook voor meer dialoog tussen overheden, politiek, vakbonden en werkenden, zodat de hervorming van de arbeidsmarkt beter voldoet aan de wensen en behoeften van deze nieuwe generatie.'

Vakbonden gaan in hoger beroep

De vakbonden gaan in hoger beroep zo meldt de FNV op zijn website: De rechtbank Amsterdam deed vandaag uitspraak in de zaak Temper en oordeelde dat het bedrijf geen uitzendbureau (meer) is. ‘Een onbegrijpelijke uitspraak, die in strijd is met andere jurisprudentie van de afgelopen jaren in andere platformzaken. We kunnen niet anders dan in hoger beroep gaan’, aldus FNV en CNV.

Al in de herfst van 2020 hebben de vakbonden Temper gedagvaard omdat zij vinden dat Temper een uitzendbureau is en daarmee de cao voor uitzendkrachten moet toepassen op de mensen die via Temper aan het werk zijn. Receptionisten, obers, logistiek medewerkers, winkelbedienden zijn immers geen zelfstandigen maar werknemers. In de tussentijd concludeerde de Arbeidsinspectie dat Temper een uitzendbureau is. En dat de mensen die voor haar werken geen zzp’ers zijn maar werknemers.

Zakaria Boufangacha: ‘Dit oordeel van de rechter staat haaks op alle jurisprudentie van de afgelopen jaren in alle andere platformzaken. Ook is het in strijd met het oordeel van de arbeidsinspectie in 2021. En met het advies vorige week van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad in de zaak Helpling. Het is zelfs in strijd met de aanstaande wetgeving.’

Piet Fortuin, voorzitter CNV: ‘Temper morrelt aan de fundamenten van de arbeidsmarkt. Het wordt echt tijd dat de politiek, belastingdienst en inleners hier paal en perk aanstellen. Want dit soort constructies zijn niet goed voor de medewerkers én niet goed voor de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel.’

Boufangacha: ‘Onlangs oordeelde de arbeidsinspectie in haar rapport over YoungOnes , dat dit bedrijf een uitzendbureau is. En dit bedrijf hanteert exact dezelfde werkwijze als Temper. Daarom onbegrijpelijk dat de rechter anders oordeelt dan de arbeidsinspectie. Daarom gaan we in hoger beroep.’

‘Noodzakelijk is dat het handhavingsmoratorium daadwerkelijk per 1 jan 2025 wordt opgeheven en dat brutale bedrijven die welbewust schijnzzp’ers bemiddelen of inzetten, aangepakt worden.'

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024