Redactie - 29 juni 2011

ICT~Milieu bepleit wettelijke afgifteplicht


In 2010 is de hoeveelheid ICT-afval die is ingezameld door het ICT~Milieu-inzamelsysteem met bijna 10% afgenomen. Dat blijkt uit de ICT~Milieumonitor 2011. Om het tij te keren bepleit ICT~Milieu een wettelijke afgifteplicht voor gemeenten en bedrijven.

Het gaat niet goed met de hoeveelheid ICT-afval die wordt ingezameld. Slechts eenderde van alle afgedankte apparatuur wordt langs reguliere weg ingezameld en verwerkt. Afspraken met gemeenten en inzamelbedrijven hebben niet geleid tot de beoogde verbetering. Grote hoeveelheden ICT-afval verdwijnen via grijze of echt illegale circuits. Export buiten Europa leidt tot verbranding in de open lucht of illegale stort. ICT~Milieu is dit een doorn in het oog. Namens de producenten en importeurs rapporteert ICT~Milieu aan de Rijksoverheid hoeveel ICT-afval wordt ingezameld en gerecycled. Het goede nieuws is dat in 2010 97% van alle ingezamelde ICT-afval is gerecycled. Daarvan wordt 85% weer ingezet als nieuwe grondstof en 12% als brandstof.

Onderzoek wijst uit dat er in Nederland jaarlijks ruim 18 kg per inwoner aan elektrische en ICT-apparatuur wordt afgedankt. Hiervan wordt slechts 6 kg aangeboden aan erkende inzamelsystemen zoals ICT~Milieu. Binnen enkele jaren zal een nieuwe Europese richtlijn van kracht worden die een verdubbeling van de inzamelinspanning vraagt. Dit kan alleen worden behaald als ook anderen dan de producenten/importeurs medeverantwoordelijk worden. Een wettelijke afgifteplicht van ICT-afval voor gemeenten en bedrijven is hiervoor een belangrijke stap. ICT~Milieu zal de afgifteplicht zowel bij staatssecretaris Atsma als bij de Tweede Kamer bepleiten.
 

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024