Redactie - 30 juni 2011

Miljoenen voor digitale archieven overheid


Er zijn forse maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het digitale archief van de overheid in de toekomst kan blijven dienen voor verantwoording en als bron voor historisch onderzoek. Overheidsinformatie wordt steeds vaker digitaal geproduceerd en gearchiveerd. Over enkele jaren werkt de overheid bijna geheel digitaal. Zonder voorzorg is digitale informatie al snel vervlogen of ontoegankelijk. Staatssecretaris Zijlstra (OCW) stelt daarom de komende jaren negen miljoen euro ter beschikking aan de archiefsector. Dit schrijft de staatssecretaris in de Archiefvisie die hij mede namens minister Donner (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

E-depots
Uitgangspunten zijn dat alle overheden aan gaan sluiten op een goede digitale infrastructuur, de zogenaamde e-depots. De overbrengingstermijn van 20 jaar blijft bestaan, maar digitale dossiers kunnen sneller beschikbaar worden voor het publiek, bijvoorbeeld zodra dossiers zijn afgesloten.

Archieven dienen, als nationale collectie, een evenwichtig en representatief beeld van de samenleving te zijn met archiefmateriaal van zowel overheid als maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven.  Ten slotte moeten deze archieven beter toegankelijke mogelijk zijn door hiervoor één centrale toegang te creëren.
 

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023