Redactie - 01 december 2011

Regio Rivierenland kiest OGD ict-diensten voor levering nieuwe infrastructuur


Het samenwerkingsverband Regio Rivierenland kiest na een Europese aanbesteding voor OGD ict-diensten als leverancier van een nieuwe IT-infrastructuur. Deze is opgebouwd uit componenten van bekende leveranciers, waaronder Dell, Citrix, VMware en Microsoft. Onderdeel van de nieuwe omgeving is een uitwijkvoorziening.

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Betuwe, de Bommelerwaard en een stukje van het Land van Maas en Waal, dat verschillende belangen van deze gemeenten in het rivierengebied behartigt. Het gaat daarbij om zowel individuele als regionale belangen. Daarnaast voert het samenwerkingsverband gemeenschappelijke taken voor de gemeenten uit. Die taken variëren van volksgezondheid tot milieu en van werkgelegenheid tot huisvuilinzameling.

Om de dienstverlening verder te optimaliseren, startte het samenwerkingsverband een aanbesteding voor een nieuwe IT-infrastructuur. Uit de inschrijvingen selecteerde de organisatie de aanbieding van OGD ict-diensten. Naast prijs en plan van aanpak van OGD was ook de te bieden support na de implementatie een belangrijke reden voor Regio Rivierenland om te kiezen voor deze leverancier.

“De missie van Regio Rivierenland is verkennen, vertalen, verbinden, versterken en vertegenwoordigen”, zegt Hans van Valkenburg, coördinator Inkoop bij het samenwerkingsverband. “Om de deelnemende gemeenten optimale dienstverlening te bieden, kunnen we niet zonder een moderne infrastructuur. Met de nieuwe omgeving van OGD ict-diensten zijn we beter in staat om op een efficiënte en effectieve manier vorm te geven aan onze missie.”
 

Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023 NTT BW start 31-5 TM 14-6
Progress Communications BN start week 17 tm 19