Redactie - 14 december 2011

Nictiz bestuur herziet besluit tot stopzetting infrastructuur na aanvullende garanties


De infrastructuur voor uitwisseling van medische gegevens blijft in 2012 in gebruik. Koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV en VHN) hebben het bestuur van Nictiz voldoende aanvullende garanties kunnen bieden om de infrastructuur overeind te houden.
 
Op 8 november 2011 besloot het bestuur van Nictiz om te stoppen met de infrastructuur in 2012, omdat onvoldoende financiële garanties waren verkregen. De koepelorganisaties KNMP, LHV en VHN hebben het Nictiz bestuur gevraagd haar besluit te heroverwegen en hebben overleg gevoerd met andere zorgkoepels en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), om de (financiële) risico’s af te kunnen dekken. Het bestuur van Nictiz heeft geconstateerd dat er inmiddels voldoende zekerheid is gecreëerd om de infrastructuur in 2012 voort te zetten en heeft het besluit tot stopzetting herzien.

De aangesloten zorgverleners worden per brief geïnformeerd over de continuering van de infrastructuur in 2012.
 

DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure Cloudian BW - week 11/12-2023
Netgear banner liggend start week 14