Redactie - 19 december 2011

Milieuvriendelijke IT zorgt voor groei investeringen in bedrijfsnetwerken


Volgens onderzoek onder Europese bedrijven, uitgevoerd door CommScope, Inc., leverancier van infrastructuuroplossingen voor communicatienetwerken, verwacht een meerderheid van de bedrijven (55%) een groei van 10% tot 25% van hun investeringen in netwerkinfrastructuur. Dit ondanks de aanhoudende economische problemen. Deze toegenomen investeringen zijn voornamelijk ten behoeve van de implementatie van milieuvriendelijke IT-oplossingen. Daarnaast zijn ook de verhoging van de betrouwbaarheid van het netwerk en het toevoegen van netwerkintelligentie andere belangrijke factoren voor de investeringstoename.

De vraag naar ‘groene’ IT-oplossingen ligt al op een hoog peil: 84% van de organisaties heeft in 2011 stappen ondernomen om het energieverbruik van hun netwerken te verlagen. Investeringen in het verlagen van het energieverbruik houden het komende jaar aan, aangezien 46% van de ondernemingen vindt dat dit de meest effectieve manier is om netwerkkosten te besparen. Bijna de helft van alle bedrijven (49%) vindt kostenverlaging de belangrijkste doelstelling voor 2012.

Korte termijn
Voor een op de vijf respondenten is het verbeteren van de betrouwbaarheid van het netwerk de belangrijkste korte termijn-doelstelling. Betrouwbaarheidsproblemen werden voor een groot deel toegeschreven aan gebrekkige netwerktransparantie (genoemd door 37% van de ondernemingen), fouten van technici (21%) en stroomuitval (17%). Er zal daarom geïnvesteerd worden in het verbeteren van de netwerkzichtbaarheid, het elimineren van zogenaamde ‘blind spots’ en het verminderen van menselijke fouten. Daarbij gaat het naar verwachting om voortdurende integratie van intelligente oplossingen binnen de fysieke netwerkinfrastructuur. Volgens het onderzoek gebruikt 38% van de ondernemingen momenteel intelligente infrastructuuroplossingen - of is van plan deze te gaan gebruiken - en nog eens 23% gaat zich verzekeren van een duidelijk upgradetraject.

Lange termijn
Investeringstrends voor de langere termijn worden voor een groot deel gekenmerkt door cloud computing en virtualisatie, die naar verwachting gedurende de komende vijf jaar de grootste impact zullen hebben op de infrastructuur van bedrijfsnetwerken. Er is ook een verschuiving naar hosted datacenters: 64% van de ondernemingen maakt momenteel gebruik van colocatie-oplossingen, of overweegt het gebruik hiervan binnen drie jaar. De populariteit van deze benadering neemt toe. Niet alleen door de tijd- en kostenbesparingen, maar ook doordat bedrijven minder risico lopen vanwege de infrastructuur met een gedeeld datacenter.

“Volgens ons onderzoek willen netwerkmanagers beschikken over efficiëntere, intelligentere en meer robuuste netwerken. In essentie gaat het om een wijdverbreide strategie om kosten te besparen door te investeren in oplossingen waarvan is bewezen dat ze leiden tot betere prestaties en betrouwbaarheid. Dat in tegenstelling tot het simpelweg verlagen van de netwerkuitgaven of het kiezen voor alternatieven met een lagere kwaliteit,” aldus Carl van Bethray, Managing Director Central Europe, CommScope . “We verwachten dat organisaties er op zijn minst voor zorgen dat ze een duidelijk upgradetraject hebben naar een energiezuinige en intelligente infrastructuur. Dan kunnen zij op het juiste moment grootschalige upgrades uitvoeren.”

De gegevens zijn afkomstig uit een enquête die in september 2011 is gehouden onder 100 netwerkbeheerders en systeemintegrators bij grote Europese ondernemingen. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

  • 55% verwacht een toename van de investeringen in netwerkinfrastructuur met 10 - 25% in 2012
  • 84% heeft het afgelopen jaar milieuvriendelijke IT-oplossingen geïmplementeerd
  • 46% is van mening dat groene IT de meest effectieve aanpak is om netwerkkosten te verlagen
  • De belangrijkste prioriteiten van 2012 zijn het besparen op netwerkkosten (49%) en het verhogen van de netwerkbetrouwbaarheid (18%)
  • Zorgen over de betrouwbaarheid worden veroorzaakt door slechte netwerktransparantie (37%), fouten van technici (21%) en stroomuitval (17%)
  • 38% van de ondernemingen gebruikt of installeert momenteel intelligente infrastructuuroplossingen
  • Van de ondernemingen die geen intelligente infrastructuuroplossingen gebruiken of installeren, zorgt 23% ervoor dat er een duidelijk upgradetraject aanwezig is
  • 64% van de ondernemingen maakt momenteel gebruik van colocatie/hosted datacenters, of overweegt het gebruik hiervan in de komende drie jaar
 
DIL Dutch IT Leaders Linkedin Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders
Progress Communications BN start week 17 tm 19